Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №706/2015

Про Міжнародну дорадчу раду

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Міжнародну дорадчу раду як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міжнародну дорадчу раду;

склад Міжнародної дорадчої ради.

3. Ліквідувати Дорадчу міжнародну раду реформ.

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 13 лютого 2015 року № 78 "Про Дорадчу міжнародну раду реформ";

Указ Президента України від 13 травня 2015 року № 268 "Питання Дорадчої міжнародної ради реформ".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України           Петро ПОРОШЕНКО

16 грудня 2015 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 грудня 2015 року № 706/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародну дорадчу раду

1. Міжнародна дорадча рада (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

обговорення проблем розвитку держави та найважливіших аспектів зовнішніх зносин, вироблення за результатами обговорення відповідних рекомендацій;

обговорення процесу впровадження в Україні реформ, у тому числі спрямованих на реалізацію завдань у сфері європейської інтеграції, підготовка пропозицій і рекомендацій щодо визначення напрямів та механізмів здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду; 

подання пропозицій щодо розгляду питань на засіданнях Національної ради реформ та інших консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України;

підготовка висновків про актуальність реформ та відповідність механізмів їх упровадження принципам реформ і кращому міжнародному досвіду;

надання рекомендацій щодо планування реформ в Україні, моніторингу їх здійснення та ефективності реалізації, досягнення цілей реформ, у тому числі у сфері європейської інтеграції;

сприяння поширенню інформації з питань, віднесених до компетенції Ради. 

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

утворювати робочі органи (робочі, експертні групи та комісії);

залучати до обговорення питань, що віднесені до компетенції Ради, керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів, співголів Виконавчого комітету реформ.

5. Рада утворюється у складі Голови, заступника Голови, координатора та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради є Президент України.

Заступником Голови Ради є Глава Адміністрації Президента України (за посадою), а координатором Ради – Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесено питання забезпечення реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень у зовнішньополітичній сфері (за посадою).

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

6. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються за дорученням Голови Ради координатором Ради та проводяться в міру потреби.

Члени Ради беруть участь у її засіданнях особисто.

Порядок роботи Ради визначається Радою.

7. Рішення Ради приймаються більшістю присутніх на засіданні членів Ради і надсилаються Національній раді реформ, Виконавчому комітету реформ, іншим консультативно-дорадчим органам, утвореним Президентом України, для розгляду та врахування під час підготовки проектів рішень відповідно до компетенції.

У разі потреби рішення Ради можуть реалізовуватися шляхом видання актів Президента України.

8. Рада діє на засадах відкритості та прозорості її роботи, що забезпечується шляхом розміщення інформації про діяльність Ради на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

9. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Глава Адміністрації Президента України                                                        Б.ЛОЖКІН

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 грудня 2015 року № 706/2015

СКЛАД
Міжнародної дорадчої ради

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович – Президент України, Голова Ради

ЛОЖКІН Борис Євгенович – Глава Адміністрації Президента України, заступник Голови Ради

Карл БІЛЬДТ – Прем'єр-міністр Королівства Швеція у 1991 – 1994 роках, Міністр закордонних справ Королівства Швеція у 2006 – 2014 роках (за згодою)

Ентоні Чарльз Лінтон БЛЕР – Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії у 1997 – 2007 роках (за згодою)

Елмар БРОК – Голова Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах (за згодою)

Мелані ВЕРВІР – Виконавчий директор Інституту з питань жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету (Сполучені Штати Америки), Посол з особливих доручень з питань жінок Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у 2009 – 2013 роках (за згодою)

Мікулаш ДЗУРІНДА – Прем'єр-міністр Словацької Республіки у 1998 – 2006 роках (за згодою)

Ентоні Джон ЕББОТТ – Прем'єр-міністр Австралії у 2013 – 2015 роках (за згодою)

ЄЛІСЄЄВ Костянтин Петрович – Заступник Глави Адміністрації Президента України, координатор Ради

Александр КВАСНЄВСЬКИЙ – Президент Республіки Польща у 1995 – 2005 роках (за згодою)

Андрюс КУБІЛЮС – Прем'єр-міністр Литовської Республіки у 1999 – 2000 і 2008 – 2012 роках (за згодою)

Бернар-Анрі ЛЕВІ – письменник, журналіст (Французька Республіка) (за згодою)

Андерс ОСЛУНД – старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона (Сполучені Штати Америки) (за згодою)

Андерс Фог РАСМУССЕН – Генеральний секретар НАТО у 2009 – 2014 роках (за згодою)

Радослав Томаш СІКОРСЬКИЙ – Маршалок Сейму Республіки Польща у 2014 – 2015 роках, Міністр закордонних справ Республіки Польща у 2007 – 2014 роках (за згодою)

Вільям ТЕЙЛОР – Виконавчий віце-президент Інституту миру Сполучених Штатів Америки, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні у 2006 – 2009 роках (за згодою)

Штефан ФЮЛЕ – член Європейської Комісії з питань розширення та Європейської політики сусідства у 2010 – 2014 роках (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України                                                        Б.ЛОЖКІН