Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №718/2019

Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357

1. Внести до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357 «Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» такі зміни:

1) у назві слова «освітніх та наукових програм для молоді» замінити словами «освіти, науки та спорту»;

2) у преамбулі слова «у сфері освіти» замінити словами «у сферах освіти, науки та спорту», а після слів «освітньо-науковий простір» доповнити словами «а також відзначення спортивних досягнень спортсменів і їх тренерів, сприяння розвитку спорту, спортивної науки і медицини в Україні та пропаганди здорового способу життя»;

3) статтю 1 викласти в такій редакції:

«1. Заснувати Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (далі - Фонд Президента України) з метою надання підтримки для:

продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;

стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;

участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях;

залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;

заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності;

реалізації проектів у сферах освіти, науки та спорту»;

4) абзац другий статті 2 виключити.

2. Кабінету Міністрів України розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про:

внесення змін до Бюджетного кодексу України, визначивши механізм, що забезпечуватиме акумулювання не використаних у попередні бюджетні періоди коштів, передбачених на фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, для використання у наступних бюджетних періодах з урахуванням їх цільового призначення;

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», передбачивши зарахування залишку коштів за бюджетною програмою «Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» на кінець 2019 року до спеціального фонду державного бюджету та його збереження на рахунках спеціального фонду державного бюджету для здійснення у 2020 році видатків на фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, а також передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік включення зазначеного залишку коштів до видатків на фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, незалежно від запланованого обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою на 2020 рік;

внесення змін до Податкового кодексу України, передбачивши, що доходи, одержані платниками податків у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, не підлягають оподаткуванню;

внесення зміни до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», передбачивши непоширення дії цього Закону на підтримку, яка буде надаватися Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

3. Керівникові Офісу Президента України подати проект Положення про Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

28 вересня 2019 року