Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №720/96

Про встановлення відзнаки Президента України - ордена «За мужність»

З метою державного відзначення громадян за особисту мужність і героїзм, що були виявлені за надзвичайних обставин і спрямовані на захист людини, її прав і свобод, суспільних інтересів, та відповідно до пункту 25 статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити відзнаку Президента України - орден «За мужність» (далі - орден «За мужність») I, II, III ступеня.

2. Затвердити Статут ордена «За мужність» і описи ордена «За мужність» I, II, III ступеня (додаються).

3. Орденом «За мужність» нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, за інших надзвичайних обставин, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

4. Установити, що з дня набрання чинності цим Указом до нагороджених орденом «За мужність» прирівнюються особи, нагороджені відзнаками Президента України - зіркою «За мужність», хрестом «За мужність», які у зв'язку з цим визнаються кавалерами ордена «За мужність», зберігаючи право на носіння вручених їм відзнак.

5. У зв'язку із встановленням ордена «За мужність» припинити нагородження відзнаками Президента України - зіркою «За мужність» і хрестом «За мужність».

6. Кабінету Міністрів України здійснити фінансове і матеріальне забезпечення виготовлення нагородних знаків ордена «За мужність» I, II, III ступеня та орденських книжок.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА

21 серпня 1996 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 21 серпня 1996 року N 720/96

СТАТУТ

відзнаки Президента України - ордена «За мужність»

I. Загальні положення

1. Відзнакою Президента України - орденом «За мужність» (далі - орден «За мужність») нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж та за інших надзвичайних обставин, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

2. Орденом «За мужність» нагороджуються громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства.

3. Нагородження орденом «За мужність» здійснюється Указом Президента України.

4. Орден «За мужність» має три ступені:

орден «За мужність» I ступеня,

орден «За мужність» II ступеня,

орден «За мужність» III ступеня.

Вищим ступенем ордена є I ступінь.

Нагородження орденом «За мужність» провадиться послідовно, починаючи з III ступеня.

5. Нагороджений орденом «За мужність» будь-якого ступеня іменується кавалером ордена «За мужність».

6. Орден «За мужність» I ступеня має знак ордена - хрест і зірку ордена, а II і III ступеня - тільки знак ордена.

7. Нагородження орденом «За мужність» може бути проведено посмертно.

8. Позбавлення ордена «За мужність» може бути проведено Президентом України у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин - за поданням суду на підставі та в порядку, встановленому законодавством.

II. Порядок представлення до нагородження орденом «За мужність»

9. Подання про нагородження орденом «За мужність» вносять на ім'я Президента України Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд України, Конституційний Суд України, Генеральна прокуратура України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації.

Нагородження орденом «За мужність» військовослужбовців та прирівняних до них осіб провадиться за поданням Міністерства оборони України, командування Прикордонних військ України, Національної гвардії України, керівництва Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України.

Подання про відзначення орденом «За мужність» може вносити також Комісія по державних нагородах України при Президентові України.

У поданні зазначаються заслуги, що стали підставою для представлення особи до нагородження.

10. До подання додається нагородний лист встановленого зразка.

11. Клопотання про нагородження особи орденом «За мужність» порушується перед вищестоящим органом, організацією, військовим командуванням. Висунення кандидатур здійснюється, як правило, в трудовому колективі (військовому формуванні), де працює (проходить службу) особа, яку представляють до відзначення.

Пропозиції про нагородження можуть вносити органи місцевого самоврядування.

III. Порядок вручення ордена «За мужність»

12. Вручення ордена «За мужність» провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності.

13. Орден «За мужність» вручає Президент України або за його уповноваженням Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем'єр-міністр України, Перший віце-Прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, Голова Верховного Суду України, Голова Конституційного Суду України, Генеральний прокурор України, Голова Комісії по державних нагородах України при Президентові України, керівник відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, командувач відповідного військового формування.

14. Нагородженому орденом «За мужність» вручаються:

до I ступеня - знак ордена - хрест, зірка ордена, орденська книжка;

до II і III ступеня - знак ордена - хрест, орденська книжка.

IV. Порядок носіння нагородних знаків ордена «За мужність»

15. Знак ордена «За мужність» I ступеня - хрест носять на шийній стрічці, зірку ордена - з лівого боку грудей.

16. Знак ордена «За мужність» II і III ступеня - хрест носять з лівого боку грудей.

V. Видача дублікатів нагородних знаків ордена «За мужність» та орденської книжки до нього

17. У разі втрати (псування) нагородних знаків ордена «За мужність» та орденської книжки дублікати, як правило, не видаються. Їх може бути видано, як виняток, лише за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) нагородних знаків, орденської книжки.

18. Дублікати нагородних знаків ордена «За мужність» та орденської книжки видаються відповідно до рішення Комісії по державних нагородах України при Президентові України за кошти нагородженого або безплатно.

VI. Порядок зберігання нагородних знаків ордена «За мужність» та орденських книжок до нього

19. Знаки ордена - хрести, зірки ордена «За мужність» та орденські книжки зберігаються у Відділі нагород Адміністрації Президента України.

20. У разі нагородження особи орденом «За мужність» посмертно нагородні знаки та орденська книжка відповідного ступеня ордена передаються сім'ї нагородженого.

21. Нагородні знаки ордена «За мужність» та орденська книжка після смерті нагородженого залишаються в сім'ї померлого як пам'ять. Якщо у померлого нагородженого немає сім'ї, нагородні знаки та орденська книжка підлягають поверненню до Адміністрації Президента України.

22. Нагородні знаки ордена «За мужність» та орденська книжка можуть бути передані сім'єю померлого або посмертно нагородженого державним музейним закладам України для тимчасового експонування. Порядок передачі, обов'язки сторін, строк експонування відзнаки та інші умови визначаються окремою угодою.

23. Нагородні знаки ордена «За мужність» та орденська книжка, що належали особі, позбавленій ордена «За мужність», підлягають поверненню до Адміністрації Президента України.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 21 серпня 1996 року N 720/96

ОПИС

відзнаки Президента України - ордена «За мужність» I ступеня

Знак ордена «За мужність» I ступеня виготовляється з позолоченого срібла і має форму рівностороннього хреста, що накладений на лавровий вінок. Хрест покритий білою емаллю, по периметру облямований металевими позолоченими крапками під бісер. Із-під хреста розходяться два схрещені мечі вістрям униз. Посередині знака - синє емалеве коло із зображенням малого Державного Герба України. У верхньому кінці хреста є кільце з вушком, через яке протягується стрічка для носіння знака ордена на шиї.

Всі зображення рельєфні. Пружки хреста, кола, вінок, мечі, малий Державний Герб України, вушко з кільцем позолочені. Розмір знака між протилежними кінцями хреста - 54 мм. Стрічка шовкова муарова синього кольору, ширина - 28 мм. На стрічці на відстані 1 мм від краю з обох боків - дві білі поздовжні смужки завширшки 3 мм.

Зворотний бік знака плоский, з вигравіруваним номером ордена.

Зірка ордена «За мужність» I ступеня виготовляється із срібла і має форму восьмикутної зірки з пучками розбіжних променів. Посередині зірки розміщено круглий медальйон, покритий темно-малиновою емаллю, у центрі якого - синє емалеве коло із зображенням малого Державного Герба України. У верхній частині медальйона, над колом, - напис: «За мужність», у нижній частині, з боків, - дві лаврові гілки. Пружки медальйона і кола подвійні.

Усі зображення і напис - рельєфні, позолочені. Розмір зірки між протилежними кінцями променів - 63 мм.

Зворотний бік зірки плоский, з вигравіруваним номером та застібкою для прикріплення зірки до одягу.

Планка ордена «За мужність» I ступеня являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. На стрічці посередині - накладний маленький хрестик з жовтого металу. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 21 серпня 1996 року N 720/96

ОПИС

відзнаки Президента України - ордена «За мужність» II ступеня

Знак ордена «За мужність» II ступеня виготовляється з позолоченого срібла і має форму хреста із широкими загостреними кінцями. Посередині знака - рівносторонній хрест, покритий білою емаллю, з-під якого розходяться два схрещені мечі вістрям униз. На цьому хресті розміщено круглий медальйон, залитий темно-малиновою емаллю, у центрі якого - синє емалеве коло із зображенням малого Державного Герба України. У верхній частині медальйона, над колом, - напис: «За мужність», у нижній частині, з боків, - дві лаврові гілки. Пружки хреста, медальйона і кола, напис, лаврові гілки і мечі позолочені. Всі зображення рельєфні. Розмір знака - 41 x 41 мм.

Знак за допомогою кільця та вушка з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою. На стрічці - поздовжні смужки: широкі - жовта посередині і дві сині з боків, вузькі - малинова, біла між ними та жовта по краях; у центрі - накладний лавровий вінок діаметром 16 мм з жовтого металу. Довжина стрічки - 45 мм, ширина - 28 мм; ширина смужок - 8 мм і 1 мм.

Зворотний бік знака плоский, з вигравіруваним номером ордена та застібкою для прикріплення знака до одягу.

Планка ордена «За мужність» II ступеня являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. На стрічці посередині - накладний маленький хрестик із білого металу. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 21 серпня 1996 року N 720/96

ОПИС

відзнаки Президента України - ордена «За мужність» III ступеня

Знак ордена «За мужність» III ступеня виготовляється з нейзильберу і має форму хреста із широкими загостреними кінцями. Посередині знака - рівносторонній хрест, покритий білою емаллю, з-під якого розходяться два схрещені мечі вістрям униз. На цьому хресті розміщено круглий медальйон, залитий темно-малиновою емаллю, у центрі якого - синє емалеве коло із зображенням малого Державного Герба України. У верхній частині медальйона, над колом, - напис: «За мужність», у нижній частині, з боків, - дві лаврові гілки. Пружки хреста, медальйона і кола, напис, лаврові гілки позолочені. Всі зображення рельєфні. Розмір знака - 41 x 41 мм.

Знак за допомогою кільця та вушка з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою. На стрічці - поздовжні смужки: широкі - жовта посередині і дві сині з боків, вузькі - малинова, біла між ними та жовта по краях. Довжина стрічки - 45 мм, ширина 28 мм; ширина смужок - 8 мм і 1 мм.

Зворотний бік знака плоский, з вигравіруваним номером ордена та застібкою для прикріплення знака до одягу.

Планка ордена «За мужність» III ступеня являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК