Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №721/2019

Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей

З метою забезпечення права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на особливий захист та Допомогу держави, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити до 1 грудня 2019 року подання на розгляд Президентові України пропозицій щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення разом із законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до цієї Конвенції;

2) розробити в шестимісячний строк з урахуванням положень Європейської конвенції про здійснення прав дітей законопроект, спрямований на забезпечення скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав, та внести відповідний законопроект в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

3) розробити та затвердити у шестимісячний строк план дій щодо створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, поширення практики патронату та наставництва;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо:

а) збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

6) визначення у тримісячний строк порядку забезпечення житлових приміщень, які надаються у користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку;

в) удосконалення порядку провадження діяльності з усиновлення, зокрема щодо забезпечення реалізації особою, в сім’ї якої виховується дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, переважного права на усиновлення такої дитини;

г) запровадження ефективних механізмів отримання достовірної та актуальної інформації про дотримання прав усиновлених дітей, у тому числі дітей, які проживають за межами України, дієвого реагування на виявлені факти порушення прав таких дітей;

ґ) забезпечення першочергового зарахування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей до додержавних та комунальних закладів дошкільної освіти за місцем проживання сім’ї;

д) унормування порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, спільно з батьками-вихователями та прийомними батьками і їхніми власними дітьми, передбачивши механізм компенсації витрат на оздоровлення та відпочинок дітей, здійснених батьками-вихователями та прийомними батьками за власний рахунок;

5) щоквартально інформувати про стан виконання цього Указу.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування відповідно до компетенції:

1) уживати в установленому порядку вичерпних заходів щодо:

а) своєчасного виявлення та обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання у визначений законодавством строк таким дітям статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також влаштування таких дітей насамперед до сімейних форм виховання;

б) активізації та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення належного соціального супроводу сімей, у яких виховуються такі діти;

в) неухильного додержання встановлених законодавством вимог щодо захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі щодо взяття таких дітей в установленому порядку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, соціальний квартирний облік;

г) сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей до державних та комунальних закладів дошкільної освіти за місцем проживання такої сім’ї;

ґ) забезпечення фінансування підготовки, перепідготовки опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів;

д) забезпечення відповідно до реальних потреб необхідної кількості соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги для здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

е) приведення штатної чисельності служб у справах дітей відповідно до нормативів, установлених законодавством, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах;

2) забезпечити в установленому порядку проведення до 1 січня 2020 року перевірки умов утримання, проживання, навчання, виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у школах-інтернатах, дитячих будинках, будинках дитини, дитячих будинках-інтернатах, притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, інших закладах інституційного догляду і виховання дітей та у разі виявлення фактів порушення законодавства вжити невідкладних заходів реагування щодо відновлення прав дітей.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 вересня 2019 року