Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №742/2014

Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року»

1. На зміну частини третьої статті 2 Указу Президента України від 16 грудня 2009 року № 1058 «Про щорічну премію Президента України «Українська книжка року» (зі змінами, внесеними Указом від 30 вересня 2011 року №959) затвердити такий новий персональний склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року»:

ДРАЧ Іван Федорович - письменник, голова Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна – Світ», голова Комітету (за згодою)

АФОНІН Олександр Васильович - президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, заступник голови Комітету (за згодою)

ДМИТРЕНКО Микола Костянтинович - завідувач відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України, доктор філологічних наук, професор (за згодою)

ДОНЧИК Віталій Григорович - головний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КРАЛЮК Петро Михайлович - перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», доктор філософських наук (за згодою)

МОВЧАН Павло Михайлович - голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (за згодою)

ПІСКУН Валентина Миколаївна - завідувач відділом Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України (за згодою)

ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович - директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СЕНЧЕНКО Микола Іванович - директор Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Ірина Олександрівна - президент Української бібліотечної асоціації (за згодою).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

24 вересня 2014 року