Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №76/2023

Про внесення змін до Указів Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 та від 5 травня 2020 року № 166/2020

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, затвердженого Указом Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 (зі змінами, внесеними Указами від 14 лютого 2019 року № 37/2019, від 26 квітня 2019 року № 170/2019, від 20 серпня 2019 року № 607/2019, від 18 листопада 2019 року № 850/2019, від 5 червня 2020 року № 213/2020, від 3 вересня 2020 року № 373/2020 та від 28 жовтня 2020 року № 474/2020), після розділу «Секретаріат Кабінету Міністрів України» доповнити розділом такого змісту:

«Міністерство оборони України

Перший заступник Міністра (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану)

генерал-лейтенант, віце-адмірал

1»;

2) розділ «Апарат Міністерства оборони України» додатка № 1 до Указу Президента України від 5 травня 2020 року № 166/2020 «Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» (зі змінами, внесеними Указами від 13 жовтня 2020 року № 431/2020, від 28 грудня 2021 року № 683/2021, від 16 березня 2022 року № 142/2022 та від 19 березня 2022 року № 150/2022) після назви розділу доповнити позицією такого змісту:

Перший заступник Міністра оборони України (на період дії правового режиму воєнного стану)

генерал-лейтенант, віце-адмірал».

2. Кабінету Міністрів України внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони згідно із стандартами НАТО.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 лютого 2023 року