Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №766/95

Про заснування відзнаки Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого»

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 662/98 від 19.06.98)

Враховуючи численні звернення органів центральної державної виконавчої та судової влади, Національної академії наук України, Академії правових наук України, громадських організацій та відповідно до пункту 9-2 статті 114-5 Конституції України, постановляю:

1. Заснувати для нагородження громадян за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність відзнаку Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» (далі — орден князя Ярослава Мудрого) I, II, III, IV і V ступеня.

2. Затвердити Статут ордена князя Ярослава Мудрого та Опис знака ордена V ступеня (додаються).

3. Комісії по державних нагородах України при Президентові України на конкурсній основі розробити проект і опис знаків ордена князя Ярослава Мудрого I, II, III і IV ступеня.

4. Кабінету Міністрів України здійснити фінансове і матеріальне забезпечення виготовлення знаків ордена князя Ярослава Мудрого та документів до нього.

Президент України Л.КУЧМА

23 серпня 1995 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 серпня 1995 року N 766/95

СТАТУТ
відзнаки Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого»

I. Загальні положення

1. Відзнаку Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» (далі — орден князя Ярослава Мудрого) засновано для нагородження громадян за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

2. Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджуються громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства.

3. Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого здійснюється Указом Президента України.

4. Орден князя Ярослава Мудрого має п’ять ступенів:

орден князя Ярослава Мудрого I ступеня,

орден князя Ярослава Мудрого II ступеня,

орден князя Ярослава Мудрого III ступеня,

орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня,

орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Вищим ступенем ордена є I ступінь.

5. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого будь-якого ступеня іменується кавалером ордена князя Ярослава Мудрого.

6. Орден князя Ярослава Мудрого I і II ступеня має знак ордена та зірку ордена, III, IV і V ступеня — тільки знак ордена.

7. Девіз ордена князя Ярослава Мудрого — «Мудрість, честь, слава».

8. Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджуються громадяни України, удостоєні однієї з державних нагород України або відзнак Президента України.

9. Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого провадиться послідовно, починаючи з V ступеня.

10. Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого наступного ступеня можливе не раніш як через 3 роки після нагородження орденом попереднього ступеня.

11. Іноземні громадяни і особи без громадянства нагороджуються:

орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня — глави суверенних держав;

орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня — глави урядів і парламентів суверенних держав, видатні державні і громадські діячі;

орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня — міністри закордонних справ, керівники інших зовнішньоекономічних відомств, посли іноземних держав в Україні;

орденом князя Ярослава Мудрого IV і V ступеня — відомі вчені, митці, письменники, релігійні діячі, бізнесмени, правозахисники, спортсмени та інші особи.

12. Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого може бути проведено посмертно.

13. Ніхто не має права позбавити кавалера ордена князя Ярослава Мудрого його нагороди.

II. Порядок представлення до нагородження орденом князя Ярослава Мудрого

14. Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого провадиться за поданням Комісії по державних нагородах України при Президентові України на ім’я Президента України на підставі рішення Комісії.

Рішення про нагородження особи орденом князя Ярослава Мудрого приймається двома третинами голосів членів Комісії таємним голосуванням.

15. Голова Комісії по державних нагородах України при Президентові України може вносити від свого імені пропозиції щодо нагородження громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства орденом князя Ярослава Мудрого всіх ступенів.

16. Подання про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого громадян України вносять до Комісії по державних нагородах України при Президентові України Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, керівники міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, Уряду Автономної Республіки Крим, Генеральний прокурор України, перші керівники громадських організацій, глави релігійних конфесій.

17. Клопотання про нагородження особи орденом князя Ярослава Мудрого порушується перед вищестоящим органом або організацією. Висунення кандидатур здійснюється, як правило, в трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до відзначення. Пропозиції про нагородження можуть вносити також місцеві органи державної виконавчої влади, окремі громадяни.

18. Клопотання про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого осіб офіцерського складу Збройних Сил України, військ і органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України порушуються відповідно військовими радами округів, флоту, Міністерством внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України та Штабом Цивільної оборони України.

19. Пропозиції щодо нагородження орденом князя Ярослава Мудрого іноземних громадян та осіб без громадянства подаються главами дипломатичних представництв України в іноземних державах у Міністерство закордонних справ України, яке вносить подання до Комісії по державних нагородах України при Президентові України відповідно до пунктів 14, 16 цього Статуту.

20. До подання додається нагородний лист встановленого зразка.

III. Порядок вручення ордена князя Ярослава Мудрого

21. Вручення ордена князя Ярослава Мудрого провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності.

22. Орден князя Ярослава Мудрого всіх ступенів, як правило, вручає Президент України.

23. За уповноваженням Президента України орден князя Ярослава Мудрого II, III, IV і V ступеня можуть вручати Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Голова Комісії по державних нагородах України при Президентові України, перші керівники міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, Уряду Автономної Республіки Крим.

24.Нагородженому орденом князя Ярослава Мудрого вручається комплект атрибутів відзнаки:

до I ступеня — знак ордена, дві зірки ордена, плечова нагородна стрічка з бантом, мініатюра знака ордена, грамота про нагородження;

до II ступеня — знак ордена, зірка ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка;

до III, IV, V ступеня — знак ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка.

IV. Порядок носіння нагрудних знаків ордена князя Ярослава Мудрого

25. Знак ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня носять на шийній стрічці, одну зірку ордена — з лівого боку грудей, другу — на плечовій нагородній стрічці нижче банта, плечову нагородну стрічку — через праве плече.

26. Знак ордена князя Ярослава Мудрого II ступеня носять на шийній стрічці, зірку ордена — з лівого боку грудей.

27. Знак ордена князя Ярослава Мудрого III ступеня носять на шийній стрічці.

28. Знак ордена князя Ярослава Мудрого IV і V ступеня носять на орденській колодці з лівого боку грудей.

29. Знак ордена князя Ярослава Мудрого I, II, і III ступеня розміщується вище відзнаки Президента України «Орден Богдана Хмельницького» I ступеня.

Зірка ордена князя Ярослава Мудрого I і II ступеня розміщується вище відзнак Президента України «Орден Богдана Хмельницького» II і III ступеня, хреста «За мужність», нагород іноземних держав та нагород колишнього СРСР.

30.Знак ордена князя Ярослава Мудрого IV ступеня розміщується перед відзнаками Президента України «Орден Богдана Хмельницького» II і III ступеня, хрестом «За мужність», нагородами іноземних держав та нагородами колишнього СРСР.

31. Знак ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня розміщується після відзнаки Президента України «Орден Богдана Хмельницького» II ступеня, але перед відзнаками Президента України «Орден Богдана Хмельницького» III ступеня, хрестом «За мужність», нагородами іноземних держав та нагородами колишнього СРСР.

32. Мініатюру знака ордена князя Ярослава Мудрого носять замість знака ордена та зірки ордена і розміщують з лівого боку грудей у послідовності, зазначеній вище. V. Видача дублікатів атрибутів ордена князя Ярослава Мудрого

33. У разі втрати (псування) атрибутів ордена князя Ярослава Мудрого дублікати, як правило, не видаються. Їх може бути видано, як виняток, за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) нагрудних знаків та документів до ордена.

34. Дублікати знака ордена, зірки ордена, мініатюри знака ордена князя Ярослава Мудрого та орденської книжки видаються Комісією по державних нагородах України при Президентові України на її розсуд за кошти нагородженого або безплатно.

VI. Порядок зберігання атрибутів ордена князя Ярослава Мудрого

35. Атрибути ордена князя Ярослава Мудрого зберігаються в Орденській коморі Адміністрації Президента України.

36. Атрибути ордена князя Ярослава Мудрого можуть бути передані музейним закладам України та іноземних держав для тимчасового експонування.

Порядок передачі, обов’язки сторін, строк експонування атрибутів ордена та інші умови визначаються окремою угодою.

37. У разі нагородження особи орденом князя Ярослава Мудрого посмертно комплект атрибутів відповідного ступеня ордена передається сім’ї нагородженого.

38. Після смерті нагородженого атрибути відзнаки можуть бути передані спадкоємцями померлого до Комісії по державних нагородах України при Президентові України на постійне зберігання без права повернення.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 серпня 1995 року N 766/95

ОПИС
знака відзнаки Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» V ступеня

Знак відзнаки Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» V ступеня виготовляється з срібла і являє собою рівносторонній хрест із заокругленими кінцями, увінчаними мініатюрними хрестиками. Сторони хреста покриті білою і блакитною емаллю, між ними розходяться фігурні промені. На верхньому кінці знака розміщено дужку у вигляді вінка з дубового листя, на який накладено старослов’янську літеру «У» (Україна).

Посередині знака — круглий емалевий темно-синій медальйон з посрібленим рельєфним зображенням профілю князя Ярослава Мудрого. Медальйон обрамлено двома пружками, між якими по колу на білому тлі — напис: «Ярослав Мудрий». Пружки, напис, хрестики, промені, вінок позолочені.

Зворотний бік знака плоский, з вигравіруваним номером знака та словами: «Мудрість, честь, слава».

Розмір знака — 60 мм.

Знак ордена за допомогою кільця з’єднується з прямокутною орденською колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою синього кольору. Довжина колодки — 45 мм, ширина — 34 мм.

На зворотному боці колодки — застібка для прикріплення знака до одягу.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК