Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №77/2024

Про внесення змін до Указів Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019 та від 25 червня 2019 року № 436/2019

1. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) в Указі Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019 «Питання забезпечення діяльності Президента України» (зі змінами, внесеними Указами від 14 лютого 2020 року № 54/2020, від 12 березня 2020 року № 77/2020, від 13 квітня 2020 року № 137/2020, від 4 листопада 2020 року № 484/2020, від 31 травня 2021 року № 220/2021, від 15 червня 2021 року № 239/2021, від 9 червня 2022 року № 339/2022 та від 20 червня 2023 року № 342/2023):

а) статтю 2 після абзацу «Перший помічник Президента України» доповнити абзацом такого змісту:

«Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;»;

б) статтю 3 викласти в такій редакції:

«3. Перший помічник Президента України, Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність.»;

2) у Положенні про Офіс Президента України, затвердженому Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436/2019 (зі змінами, внесеними Указами від 5 вересня 2019 року № 663/2019, від 30 квітня 2020 року № 162/2020, від 4 листопада 2020 року № 484/2020 і від 15 червня 2021 року № 239/2021):

а) пункт 7 після абзацу «Перший помічник Президента України» доповнити абзацом такого змісту:

«Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;»;

б) пункти 8 і 9 після слів «Перший помічник Президента України,» доповнити словами «Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України,».

2. Керівнику Апарату Офісу Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 лютого 2024 року