Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №944/2019

Про внесення змін до Указів Президента України від 21 березня 2002 року № 277 та від 27 грудня 2005 року № 1860

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) y додатку № 3 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 «Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» (в редакції Указу від 23 червня 2011 року № 706, зі змінами, внесеними Указами від 14 серпня 2012 року № 472, від 5 червня 2013 року № 314, від 19 липня 2014 року № 601, від 21 березня 2016 року № 105 та від 19 серпня 2017 року) позицію «Начальник Управління внутрішньої безпеки Центрального управління» виключити;

2) у розділі 1 Організаційної структури Служби безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 27 грудня 2005 року № 1860 «Питання Служби безпеки України» (зі змінами, внесеними Указами від 2 квітня 2007 року № 261, від 24 вересня 2007 року № 913, від 23 січня 2009 року № 37, від 2 квітня 2009 року № 213, від 6 червня 2011 року № 649, від 25 січня 2012 року № 34, від 26 березня 2013 року № 160 та від 24 квітня 2014 року № 432):

доповнити розділ після абзацу «Головне слідче управління» абзацом такого змісту:

«Головне управління внутрішньої безпеки»;

абзац «Управління внутрішньої безпеки» виключити.

2. Службі безпеки України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 грудня 2019 року