Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Адміністрації Президента України за квітень 2015 року

Загалом, за період роботи з 1 січня по 30 квітня 2015 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України надійшло 844 інформаційні запити, серед яких:

 • 78 запитів (9%) від загальної кількості запитів отримано від засобів масової інформації;
 • 684 запити (81%) від фізичних осіб;
 • 160 запитів (19%) від юридичних осіб та громадських організацій.

Протягом квітня 2015 року Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України отримано та опрацьовано 205 інформаційних запитів, серед яких:

 • 167 запитів (81,5%) від фізичних осіб;
 • 17 запитів (8,3%) від юридичних осіб
 • 21 запит (10,2%) від громадських організацій.

Переважна більшість запитів, шо надійшли до Адміністрації Президента України у квітні 2015 року отримана електронною поштою – 126 запитів (61%), 67 запитів (33%) надійшли в письмовому вигляді поштою. Протягом квітня 2015 року співробітниками Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації прийнято 9 запитів особисто від запитувачів, 3 запити отримано та оформлено по телефону.

У квітня 2015 року Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації на підставі пункту 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" було використане законодавчо закріплене право на продовження строку розгляду 4 запитів. Інформацію на зазначені запити було надано в повному обсязі до сплину встановленого чинним законодавством 20-денного терміну. Решта запитів були опрацьовані у встановлений чинним законодавством строк, а саме у 5 денний термін.

Варто зазначити, що серед загальної кількості запитів, отриманих у квітні 2015 року (205 інформаційних запитів) - 127 запитів (62%) опрацьовані та розглянуті в межах компетенції Адміністрації Президента України і лише 78 запитів (38%) надіслані за належністю до інших розпорядників інформації.

На виконання Доручення Глави Адміністрації Президента України від 20 січня 2015 року, а також з метою становлення та реалізації політики «Єдиного голосу» в Адміністрації Президента України, Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації опрацьовано в межах компетенції та передано для подальшої роботи до Головного департаменту інформаційної політики 4 запити, що містили прохання про надання коментарів.

Окремо слід підкреслити, що протягом квітня 2015 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації надійшло 20 запитів стосовно надання копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік посадових осіб Адміністрації Президента України і вперше Головним департаментом у відповідь на інформаційні запити було надано запитувані копії документів керівників усіх структурних підрозділів Адміністрації Президента України.

Документи та інформація, які найбільше цікавили запитувачів протягом квітня 2015 року:

 • копії Указів та Розпоряджень Президента України;
 • декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру посадових осіб Адміністрації Президента України та інших органів державної влади;
 • інформація щодо порядку проведення екскурсій у приміщеннях Адміністрації Президента України;
 • інформація щодо створення місцевих судів у регіонах України та копії присяг суддів;
 • інформація щодо призначення голів районних адміністрацій у Донецькій та Луганській областях тощо.

Серед регіонів України, які надіслали найбільшу кількість інформаційних запитів до Адміністрації Президента України у квітні 2015 року слід виділити:

 1. місто Київ – 72 запити;
 2. Волинську область – 17 запитів;
 3. Харківську область – 13 запитів.