Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Адміністрації Президента України за червень 2015 року

Загалом, за період роботи з 1 січня по 30 червня 2015 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України надійшов 1241 інформаційний запит. З цієї кількості:

• 114 запитів (9,2%) отримано від засобів масової інформації;

• 932 запити (75,1%) від фізичних осіб;

• 309 запитів (24,9%) від юридичних осіб та громадських організацій.

Протягом червня 2015 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України надійшло 224 інформаційні запити, а саме:

• 106 запитів або 47,3% від фізичних осіб;

• 22 запити (9,8%) від юридичних осіб

• 96 запитів (42,9%) від громадських організацій.

Окремо слід зазначити, що протягом червня 2015 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації надійшов 21 запит від представників ЗМІ стосовно актуальних подій у суспільно-політичному житті країни, як наприклад: про кількість колишніх чиновників, засуджених за корупційні справи протягом року, підписання Президентом України Закону України «Про позбавлення В.Януковича звання Президента України», питання пов’язані з процедурою набуття громадянства України новопризначеним Головою Одеської обласної державної адміністрації М.Саакашвілі, текст Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України, питання пов’язані зі створенням та функціонуванням Порталу державних послуг.

Основна кількість запитів, шо надійшли до Адміністрації Президента України у червні 2015 року була отримана електронною поштою – 161 запит (71,9%). 35 запитів (15,7%) були надіслані в письмовому вигляді поштою. За період роботи протягом червня 2015 року співробітниками Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації було прийнято 28 запитів особисто від запитувачів.

У червні 2015 року Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації на підставі пункту 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" було використане законодавчо закріплене право на продовження строку розгляду 2 запитів. Інформацію на зазначені запити було надано в повному обсязі до сплину встановленого чинним законодавством 20-денного терміну. Решта запитів були опрацьовані у встановлений чинним законодавством строк, а саме у 5 денний термін.

Серед загальної кількості запитів, отриманих у червні 2015 року 118 запитів (52,7%) були розглянуті в межах компетенції Адміністрації Президента. 106 запитів (47,3%) були надіслані за належністю до інших розпорядників інформації.

На виконання Доручення Глави Адміністрації Президента України від 20 січня 2015 року, а також з метою становлення та реалізації політики «Єдиного голосу» в Адміністрації Президента України, Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації було опрацьовано в межах компетенції та передано для подальшої роботи до Головного департаменту інформаційної політики 3 запити, що містили прохання про надання коментарів з тих чи інших питань.

Документи та інформація, які найбільше цікавили запитувачів протягом червня 2015 року:

• копії Указів та Розпоряджень Президента України;

• щодо підписання Закону України «Про позбавлення В.Януковича звання Президента України»;

• декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік М.Саакашвілі;

• питання пов’язані зі створенням та функціонуванням Порталу державних послуг;

• про кількість осіб, звільнених з Адміністрації Президента України;

• інформація, пов’язана з проведенням антитерористичної операції, з питань демобілізації військовослужбовців.

Серед регіонів України, які надіслали найбільшу кількість інформаційних запитів до Адміністрації Президента України у червні 2015 року слід виділити:

1. місто Київ – 119 запитів;

2. Харківську область – 15 запитів;

3. Дніпропетровську область – 8 запитів.