Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Адміністрації Президента України за січень 2016 року

Протягом січня 2016 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України надійшло 206 інформаційних запитів. Із них протягом звітного періоду за категорією запитувачів отримано:

 • 14 запитів або 6,8% від загальної кількості запитів – від засобів масової інформації;
 • 160 запитів (78%) – від фізичних осіб;
 • 10 запитів (5%) від юридичних осіб
 • 36 запитів (17%) від громадських організацій.

Окремо зазначаємо, що протягом січня 2016 року Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації опрацьовано 14 запитів від представників засобів масової інформації. Основна інформація, яка цікавила запитувачів-журналістів, стосувалась актуальних питань функціонування Адміністрації Президента України, як наприклад: повний список штатних та позаштатних радників Президента України, Глави Адміністрації Президента України, інформація щодо спілкування Президента України з Президентами РФ та США протягом 2015 року, користування Адміністрації Президента України послугами ДП "Зал офіційних делегацій" тощо.

За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 159 запитів (77,2%);
 • поштою – 18 запитів (8,7%);
 • особисто – 28 запитів (13,6%);
 • телефоном – 1 запит (0,5%).

У січні 2016 року Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації на підставі пункту 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" було використане законодавчо закріплене право на продовження строку розгляду 5 запитів. Відповіді на зазначені запити було надано в повному обсязі до сплину встановленого чинним законодавством 20-денного терміну. Решта запитів були опрацьовані у встановлений чинним законодавством строк, а саме у 5 денний термін.

Серед загальної кількості запитів, отриманих у січні 2016 року, 132 запити (64%) були розглянуті в межах компетенції Адміністрації Президента України, 74 запити (36%) були надіслані за належністю до інших розпорядників інформації.

На виконання Доручення Глави Адміністрації Президента України від 20 січня 2015 року, а також з метою становлення та реалізації політики «Єдиного голосу» в Адміністрації Президента України, Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації було опрацьовано в межах компетенції та передано для подальшої роботи до Головного департаменту інформаційної політики два запити від представників ЗМІ, що містили прохання про надання коментаря.

Протягом січня 2016 року запитувачів найбільше цікавила наступна інформація:

 • копії Указів та Розпоряджень Президента України;
 • матеріали за підсумками проведених засідань Національної ради реформ;
 • інформація щодо кадрової політики, штатний розпис Адміністрації Президента України;
 • матеріали подань Вищої ради юстиції до Президента України щодо звільнення окремих осіб з посад суддів у зв’язку з порушенням присяги судді;
 • інформація щодо регіональних програм з підтримки книговидання і книгорозповсюдження тощо.

Найбільша кількість інформаційних запитів до Адміністрації Президента України протягом січня 2016 року надійшла з м. Києва – 83 запити (40% від загальної кількості).


Моніторинг інформаційних запитів. Січень-2016 - xlsx - 130.0 Kb