Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Адміністрації Президента України за червень 2018 року

За період роботи з 1 січня по 30 червня 2018 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України надійшло 1580 інформаційних запитів.

З 1 січня по 30 червня 2018 року за категорією запитувачів отримано:

 • 1328 (84%) – від фізичних осіб;

 • 181 (11,5%) – від юридичних осіб

 • 71 (4,5%) – від громадських організацій.

Протягом червня 2018 року до Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України надійшло 275 запитів на інформацію.

 • 236 (85,8%) – від фізичних осіб;

 • 17 (6,2%) – від юридичних осіб;

 • 22 (8%) – від громадських організацій.

Окремо зазначаємо, що протягом червня 2018 року Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації опрацьовано 21 запит від представників засобів масової інформації. Основна інформація, яка цікавила запитувачів-журналістів: щодо суми коштів, виплачених радникам Президента України, радникам Глави Адміністрації Президента України, радникам Адміністрації Президента України протягом 2014–2017 років і першого півріччя 2018 року, про кількість осіб, яким Президентом України надано або припинено громадянство України у період з 1 січня по 30 червня 2018 року, копії погоджених в Адміністрації Президента України планів заходів із реалізації домовленостей, досягнутих за результатами робочого візиту Президента України до ФРН 9–10 травня 2018 року, офіційного візиту Президента Словенії до України 11 травня 2018 року та офіційного візиту Президента Естонії до України 22–24 травня 2018 року.

За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:

 • електронною поштою – 212 запитів (77,1%);

 • поштою – 45 запитів (16,4%);

 • особисто – 17 запитів (6,2%);

 • телефоном – 1 запит (0,4%)

Стосовно строків розгляду запитів на інформацію зазначаємо, що з 275 запитів на інформацію, отриманих у червні 2018 року, строком до трьох днів опрацьовано 38 запитів (13,8%) і 237 запитів (86,2%) – у встановлений законом 5-денний строк.

Серед загальної кількості запитів, отриманих у червні 2018 року, 198 запитів (72%) розглянуто в межах компетенції Адміністрації Президента України, 44 запити (16%) надіслано до належних розпорядників інформації.

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 2 липня 2015 року №577 «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», а також забезпечуючи ефективність реалізації громадянами України права на електронне звернення, Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації опрацьовано та передано за належністю до Приймальні Президента України 33 звернення (12%).

У червні 2018 року Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації на підставі пункту 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" було використане законодавчо закріплене право на продовження строку розгляду 13 запитів. Відповіді на зазначені запити було надано в повному обсязі до сплину встановленого чинним законодавством 20-денного терміну. Решта запитів були опрацьовані у встановлений чинним законодавством строк, а саме у 5 денний термін.

На виконання Доручення Глави Адміністрації Президента України від 20 січня 2015 року, а також з метою становлення та реалізації політики «Єдиного голосу» в Адміністрації Президента України, Головним департаментом забезпечення доступу до публічної інформації було опрацьовано в межах компетенції та передано для подальшої роботи до Головного департаменту інформаційної політики 9 запитів з проханням про надання коментаря.

Протягом червня 2018 року запитувачів цікавила наступна інформація:

 • копії Указів та Розпоряджень Президента України;

 • копії Розпоряджень Глави Адміністрації Президента України;

 • витяги з Указів Президента України у частинах, що стосуються призначення вперше на посади суддів;

 • витяги з Указів Президента України у частинах, що стосуються переведення суддів;

 • щодо стану розгляду документів про прийняття до громадянства України;

 • про розгляд матеріалів стосовно виходу з громадянства України.

Найбільша кількість запитів на інформацію у червні 2018 року до Адміністрації Президента України надійшла з м. Києва – 43 запити (15,6% від загальної кількості), з-за кордону – 61 запит (22,2% від загальної кількості).