Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

Оголошення про проведення п’ятого етапу конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі – Конкурсна комісія) оголошує про початок проведення наступного етапу конкурсу, який полягає у підготовці кандидатами презентацій, подання і представлення їх Конкурсній комісії.

Відповідно до пункту 8 Регламенту комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань, затвердженого протоколом комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань від 28.10.2021 № 1 (зі змінами, внесеними рішенням Конкурсної комісії від 04.11.2021), представлення презентації передбачає виступ кандидата та надання відповідей на питання щодо змісту презентації, а також питання на знання законодавства України та практики його застосування з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидата використовувати свої знання та досвід під час виконання службових обов’язків Директора Державного бюро розслідувань.

Особи, допущені до участі у конкурсі, представляють підготовлені ними презентації особисто на засіданні Конкурсної комісії, яке відбудеться 08.12.2021 о 15.00 за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Кандидати зобов’язані не пізніше 05.12.2021 направити на електронну адресу Конкурсної комісії: konkurs_DBR@apu.gov.ua підготовлені ними презентації.

Підготовлені кандидатами презентації розглядаються Конкурсною комісією та обговорюються з кандидатами під час представлення презентацій у формі співбесіди. На кожного кандидата відводиться до 20 хв.

Темою презентації є: «Стратегія оптимізації функціонування Державного бюро розслідувань».

Презентація складається з трьох розділів:

  1. Пропозиції з удосконалення нормативного регулювання діяльності Державного бюро розслідувань;
  2. Оптимізація організаційної, управлінської, кадрової політики в Державному бюро розслідувань;
  3. Напрями та форми взаємодії з інститутами держави та громадянського суспільства.

Кожен із розділів презентації може бути оцінений членом Конкурсної комісії до 10 балів. Максимальна кількість балів, яку кожний член Конкурсної комісії має право виставити кандидату за результатами оцінки представленої презентації, становить 30.

Рейтингова оцінка членів Конкурсної комісії за результатами представлення презентацій стосовно кожного кандидата визначається відповідно до формули: РО = СБ/КЧ, де:

  • РО – рейтингова оцінка за результатами представлення презентацій кандидатами;
  • СБ – сума балів щодо конкретного кандидата, виставлених всіма присутніми членами Конкурсної комісії за результатами представлення кандидатами презентацій;
  • КЧ – кількість членів Конкурсної комісії, які виставили оцінки кандидату за результатами представлення презентацій.

Конкурсна комісія за зверненням кандидата щодо неможливості його явки на представлення презентації у випадку надання ним підтверджуючих відповідних документів щодо наявності поважних причин його відсутності, може прийняти рішення про надання кандидату додаткової можливості для представлення презентації.

За результатами представлення кандидатами презентацій Конкурсна комісія формує рейтинговий список і відбирає з нього трьох осіб, які отримали найвищу рейтингову оцінку, й відносно яких ініціює проведення спеціальної перевірки та психофізіологічного дослідження.

У разі неможливості визначення в рейтинговому списку трьох осіб, які отримали найвищі рейтингові оцінки, через здобуття декількома кандидатами однакових рейтингових оцінок, члени Конкурсної комісії мають право поставити додаткові й уточнюючі питання, відповіді на які можуть бути оцінені членами Конкурсної комісії до 5 балів. Рейтингова оцінка таких кандидатів визначається за формулою, наведеною вище.

Результати представлення презентації затверджуються Конкурсною комісією та оприлюднюються на Офіційному інтернет-представництві Президента України із зазначенням балу, набраного кандидатом, або зазначенням його відсутності на представленні презентації.