Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Оголошення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя, 05.11.2019

4 листопада 2019 року відбулося засідання Комісії з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, утвореної Указом Президента України від 30 жовтня 2019 року № 785 "Питання добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя".

Комісія прийняла рішення про публікацію оголошення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України та початок прийому документів, необхідних для участі у конкурсі.

1. Відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя" оголошується про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя.

2. Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" на посаду члена Вищої ради правосуддя може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності.

3. Відповідно до частини десятої статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" не можуть бути членами Вищої ради правосуддя:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім посади Голови Верховного Суду);

6) особи, які не відповідають вимогам Закону України "Про Вищу раду правосуддя" щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності, чи іншого строку, встановленого Вищою радою правосуддя відповідно до Закону.

4. Перебування особи на посаді члена Вищої ради правосуддя також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади" (частина дванадцята статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя").

5. Строк подачі документів – 15 календарних днів, з 5 листопада по 19 листопада 2019 року (включно).

Заяви та інші передбачені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" документи для участі у конкурсі мають бути надіслані рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) або подані до Офісу Президента України
(01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України, з позначенням на конверті "На конкурс з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя").

Документи для участі у конкурсі, подані в інший спосіб (електронною поштою тощо) не приймаються.

6. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений у цьому оголошенні строк такі документи:

1) письмову заяву щодо призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (за формою затвердженою Вищою радою правосуддя та розміщеною на її офіційному веб-сайті);

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради правосуддя;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції", декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;

9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, крім копій документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя";

11) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради правосуддя;

12) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки;

13) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

14) копію документа, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).