Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками роботи Приймальні Президента України протягом 2018 року

1. Протягом 2018 року до Президента України надійшло 61723 звернення громадян, при цьому (з урахуванням колективних звернень) звернулося близько 2615,0 тис. громадян, якими порушено 69680 різноманітних питань.

Із загальної кількості звернень – 59064 (95,7 відсотка) надійшло поштою (з яких 12144 звернення – засобами електронного зв’язку і 16259 – з сайту петицій Офіційного інтернет-представництва Президента України) та 2659 звернень (4,3 відсотка) отримано на особистому прийомі в приймальні громадян Адміністрації Президента України.

2. Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою, протягом звітного періоду найбільше звернень до Адміністрації Президента України надійшло від жителів таких регіонів:

 • м. Києва (6608, або 10,7 відсотка від загальної кількості звернень);

 • Дніпропетровської області (2977, або 4,8 відсотка);

 • Харківської області (2976, або 4,8 відсотка);

 • Київської області (2285, або 3,7 відсотка);

 • Одеської області (2257, або 3,7 відсотка).

Найменша кількість звернень громадян надійшла з таких регіонів:

 • Волинської області (404, або 0,7 відсотка);

 • Автономної Республіки Крим (62, або 0,1 відсотка);

 • м. Севастополя (6 звернень).

Проте більш наочним є показник зведеної кількості звернень громадян у розрахунку на 100 тисяч населення відповідного регіону. У середньому по Україні на 100 тисяч населення у 2018 році припадало 84 звернення громадян до Президента України, проти 103 звернень за підсумками 2017 року.

Найбільше звернень громадян у розрахунку на 100 тисяч населення протягом 2018 року надійшло до Адміністрації Президента України з таких регіонів: м. Києва (225), Миколаївської (162), Київської (130), Полтавської (126) та Харківської (110) областей. Найменше звернень у розрахунку на 100 тисяч населення надійшло із Тернопільської (43), Волинської (39) та Луганської (27) областей.

3. Протягом 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 3008 повторних звернень громадян, що складає 4,8 відсотка від загальної кількості звернень за цей період та на 93,1 відсотка більше аналогічного показника минулого року (протягом 2017 року надійшло 1557 повторних звернень, а їх питома вага складала 2,4 відсотка). При цьому слід зазначити, що наявність повторного звернення не завжди свідчить про невирішеність питання. Іноді заявники надсилають звернення поштою, а потім дублюють його на особистому прийомі, або включають у своє наступне звернення нові питання на додаток до тих, на які одержали відповідь.

Найбільше повторних звернень надійшло від жителів міста Києва (470 звернень, або 7,1 відсотка від їх загальної кількості з даного регіону), Харківської (238, або 8,0 відсотків), Дніпропетровської (181, або 6,0 відсотків), Запорізької (177, або 9,6 відсотка) та Київської (166, або 7,3 відсотка) областей.

4. Протягом 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 18583 колективні звернення громадян, що складає 30,1 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. У порівнянні з попереднім роком кількість таких звернень практично не змінилася, а їх питома вага зросла на 1,7 відсотка (у 2017 році – 18563 звернення, або 28,3 відсотка).

Найбільше колективних звернень надійшло з м. Києва (580, або 8,8 відсотка від загальної кількості з даного регіону) – 3,1 відсотка від усіх колективних звернень до Президента України протягом 2018 року. До першої п’ятірки за цим показником увійшли також Одеська (172, або 7,6 відсотка), Київська (171, або 7,5 відсотка), Дніпропетровська (171, або 5,7 відсотка) і Харківська (170, або 5,7 відсотка) області. Найменше колективних звернень надійшло з Тернопільської (33, або 7,3 відсотка), Закарпатської (31, або 4,8 відсотка) і Луганської (31, або 5,2 відсотка) областей.

Привертає увагу факт зменшення у три рази кількості та питомої ваги масових (акційних) звернень за підсумками 2018 року (4821, або 7,8 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України), порівняно із попереднім роком (у 2017 році – 15020 звернень, або 22,9 відсотка).

5. Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до Адміністрації Президента України від громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, зокрема:

за соціальним станом: від пенсіонерів – 6724 звернення, або 10,9 відсотка від загальної кількості за цей період;

за категоріями авторів – 4808 звернень, зокрема:

 • від осіб з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп – 2311 звернень, або 3,7 відсотка;

 • від осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та бойових дій – 993 звернення, або 1,6 відсотка;

 • від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, жінок, що мають звання «Мати-героїня» – 632 звернення, або 1,0 відсоток;

 • від ветеранів праці – 267 звернень, або 0,4 відсотка;

 • від дітей війни – 227 звернень, або 0,4 відсотка;

 • від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 352 звернення, або 0,6 відсотка.

Питома вага звернень від цих категорій громадян за 2018 рік склала 7,8 відсотка від їх загальної кількості за цей період.

Окремо слід відзначити надходження 831 звернення від внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покинули зону проведення операції Об’єднаних сил (АТО) та анексовану територію Автономної Республіки Крим, що складає 1,4 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України за 2018 рік, та на 54,5 відсотка більше порівняно із попереднім роком.

6. У зверненнях до Президента України громадяни протягом 2018 року порушили 69680 різноманітних питань, що на 5,0 відсотків менше аналогічного показника попереднього року. Насамперед, за актуальністю, це питання щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, соціального захисту та комунального господарства.

Найчастіше у звітному періоді громадяни порушували у своїх зверненнях питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації − 12284 питання означеної тематики (17,6 відсотка від загальної кількості).

Проблеми, які найчастіше порушуються у зверненнях громадян з правоохоронної тематики:

 • невиконання судових рішень (699, що складає 5,7 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики);

 • неправомірні дії працівників Національної поліції (691, або 5,6 відсотка);

 • реєстрація громадян за місцем проживання (501, або 4,1 відсотка);

 • скарги на дії суддів (397, або 3,2 відсотка).

Найбільше таких питань у розрахунку на 100 тисяч населення порушувалося жителями м. Києва (61 звернення), Миколаївської (53), Кіровоградської (43), Київської (38) та Харківської (33) областей, при середньому показнику по країні – 23 звернення. Найменше питань цієї категорії у розрахунку на 100 тисяч населення порушувалося жителями Волинської і Донецької (по 10), Тернопільської (9) та Луганської (6) областей.

На другому місці за актуальністю – питання соціального захисту – 6279 питань, що складає 9,0 відсотків від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 4,1 відсотка порівняно із попереднім роком.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • призначення та перегляду розміру пенсій (1596 питань, що складає 25,4 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • надання матеріальної допомоги (1116, або 17,8 відсотка);

 • виплати пенсії (549, або 8,7 відсотка);

 • призначення і виплати соціальної допомоги (233, або 3,7 відсотка).

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань соціального захисту надійшло до Адміністрації Президента України від жителів м. Києва (23), Харківської (20), Полтавської (18), Житомирської (17), Київської та Черкаської (по 15) областей, при середньому показнику по Україні – 12 звернень. Найменше питань цієї категорії у розрахунку на 100 тисяч населення порушувалося жителями Волинської та Тернопільської (по 7), Закарпатської (6) і Луганської (5) областей.

На третьому місці за актуальністю перебувають питання комунального господарства 5179 питань, або 7,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 15,9 відсотка, а питома вага – на 1,3 відсотка порівняно із попереднім роком.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • плати за житло та комунальні послуги, у тому числі підвищення тарифів (934 питання, що складає 18,0 відсотків від загальної кількості питань даної тематики);

 • оформлення субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (835, або 16,1 відсотка);

 • санітарного стану, благоустрою населених пунктів, ремонту доріг (759, або 14,7 відсотка);

 • експлуатації та ремонту житла (465, або 9,0 відсотків).

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань комунального господарства надійшло до Адміністрації Президента України з м. Києва (34 звернення), Запорізької (19), Миколаївської (15), Київської (14) та Харківської (13) областей, при середньому показнику по Україні – 10 звернень. Найменше питань цієї категорії у розрахунку на 100 тисяч населення порушувалося жителями Закарпатської та Хмельницької (по 4), Луганської (3), Волинської (2) областей.

Питання охорони здоров’я перебувають на п’ятому місці – 2295 питань, що складає 3,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 1,8 відсотка порівняно з аналогічним показником попереднього року, а питома вага майже дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • надання безоплатної медичної допомоги (643 питання, або 28,0 відсотків від загальної кількості питань даної тематики);

 • неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я (241, або 10,5 відсотка);

 • забезпечення ліками (171, або 7,5 відсотка);

 • роботи МСЕК, встановлення групи інвалідності (166, або 7,2 відсотка).

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань охорони здоров’я надійшло до Адміністрації Президента України з м. Києва (8 звернень), Харківської (7), Житомирської та Запорізької (по 6) областей, при середньому показнику по Україні – 4 звернення.

Питання фінансової, податкової, митної політики посіли шосте місце – 2157 питань, що складає 3,1 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 20,8 відсотка, а питома вага практично не змінилася порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

Найчастіше громадяни зверталися з питань:

 • повернення вкладів, цінних паперів з банків, довірчих товариств (421 питання, або 19,5 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики);

 • кредитування (364, або 16,9 відсотка);

 • податкової політики (215, або 10,0 відсотків);

 • повернення грошових заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР (210, або 9,7 відсотка).

При цьому за підсумками 2018 року кількість звернень з питань повернення вкладів з банків порівняно з 2017 роком зменшилася на 46,4 відсотка, а питань кредитування – зросла на 45,0 відсотків.

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань фінансової політики надійшло до Адміністрації Президента України з міста Києва та Київської області (по 6), Чернігівської (5), Полтавської, Херсонської і Черкаської областей (по 4), при середньому показнику по Україні – 3 звернення.

На сьомому місці за актуальністю перебувають питання обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 2042 питання, що складає 2,8 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цих питань зросла на 19,0 відсотків (у 2017 році – 1693 питання, що складає 2,3 відсотка, дев’яте місце).

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • функціонування мов (150, або 7,3 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • пенсійного забезпечення військовослужбовців (141, або 6,9 відсотка);

 • міждержавних відносин (131, або 6,4 відсотка).

Восьме місце за актуальністю посіли питання житлової політики – 1994 питання, що складає 2,9 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість цих питань зросла на 12,8 відсотка (у 2017 році – 1763 питання, сьоме місце).

У цій тематичній групі найчастіше порушувалися питання:

 • забезпечення житлом (882 питання, що складає 44,2 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • порушення житлового законодавства (231, або 11,6 відсотка);

 • поліпшення житлових умов (218, або 10,9 відсотка).

На дев’ятому місці за актуальністю перебувають питання праці і заробітної плати – 1994 питання, що складає 2,9 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 17,0 відсотків, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року (у 2017 році – 1711 питань, восьме місце).

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • оплати праці, виплати зарплати (389, або 19,5 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • працевлаштування (313, або 15,7 відсотка).

На десятому місці за актуальністю перебувають питання освіти, науково-технічної діяльності – 1614 питань, що складає 2,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань практично не змінилася порівняно з попереднім роком (у 2017 році − 1638 питань, десяте місце). Найчастіше громадяни зверталися з питань роботи дитячих дошкільних, середніх та вищих навчальних закладів (287 питань, або 17,8 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики), незаконних дій працівників освіти (203, або 12,6 відсотка).

7. Після анексії Російською Федерацією у березні 2014 року Автономної Республіки Крим суттєво зменшилася кількість звернень до Глави держави від жителів цього регіону порівняно із попередніми роками. Так, протягом 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло: з Автономної Республіки Крим – 62 звернення (у 2017 році – 38, за підсумками 2014 року – 857), з міста Севастополя – 6 звернень (у 2017 році – 8, а за підсумками 2014 року – 259).

Не зважаючи на продовження проведення операції Об’єднаних сил (Антитерористичної операції) на сході України, завдяки поступовій імплементації Мінських угод (перш за все з боку керівництва нашої держави в контексті припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України) ситуація з надходженням звернень від жителів цих регіонів залишається стабільною.

За підсумками 2018 року порівняно з 2017 роком кількість звернень з Донецької області зросла на 31,0 відсоток, а з Луганської області – на 13,0 відсотків. При цьому до Глави держави надійшло 831 звернення від внутрішньо переміщених осіб (на 54,5 відсотка більше, ніж у 2017 році), у яких 46,6 відсотка порушених питань стосувалося соціального захисту та 12,1 відсотка – забезпечення житлом.

8. За підсумками 2018 року вирішено позитивно 29,2 відсотка питань, порушених у 1581 зверненні громадян, розгляд яких органами державної влади перебував на контролі в Адміністрації Президента України, на 68,8 відсотка питань – надано роз’яснення, 1,5 відсотка – відмовлено у задоволенні.

У розрізі органів влади, на рівні облдержадміністрацій вирішено 35,1 відсотка звернень громадян, які надсилались на розгляд до місцевих органів виконавчої влади, на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – 19,3 відсотка, на рівні органів прокуратури – 3,4 відсотка.

9. Протягом 2018 року працівники Приймальні залучалися в м. Києві до 31 заходу на 41 об’єкті за участю Глави держави. Проведена відповідна робота з учасниками 107 (у тому числі у грудні – 7) акцій пікетування біля адміністративних будівель Адміністрації Президента України та будинку проживання Глави держави, отримувалися звернення, організовувалися особисті прийоми за участю представників профільних структурних підрозділів та керівництва Адміністрації Президента України, подавалися відповідні матеріали та пропозиції керівництву Адміністрації.

Організовано проведення шістнадцяти планових та одного позапланового особистих прийомів посадовими особами Адміністрації Президента України, на яких прийнято 65 осіб.

На довідкові телефони Приймальні протягом 2018 року надійшло 6107 (у тому числі у грудні – 525) дзвінків від громадян щодо стану опрацювання їхніх звернень до Глави держави та з інших питань.

10. За підсумками 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 1646 листів (протягом грудня – 144 листа) з пропозиціями громадян з різних сфер суспільно-політичного життя та соціально-економічних питань країни.

11. 28 серпня 2015 року видано Указ Президента України № 523 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України», яким, зокрема, затверджено Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України. Працівники Приймальні залучаються до опрацювання електронних петицій громадян до Глави держави. Загалом, станом на 01.01.2019 опрацьовано 36741 петиція, з яких: на 43 петиції було надано відповідь Президента України; триває збір підписів 958 петицій, в установлений строк не набрало необхідну кількість голосів 30688 петицій.

Приймальня Президента України