Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1094/2009

Про Інститут мозку

З метою забезпечення комплексного підходу до виявлення та лікування захворювань мозку, впровадження сучасних методів їх профілактики та лікування, останніх наукових досягнень у сфері нейропсихіатрії, удосконалення фундаментальних досліджень неврологічної, психіатричної та психологічної діяльності людини, ураховуючи небезпечне погіршення стану здоров'я населення, що згідно зі статтею 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» є однією з основних загроз національним інтересам і національній безпеці України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 та 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Підтримати ініціативу Міністерства охорони здоров'я України щодо створення Інституту мозку як головної науково-дослідної установи з визначення пріоритетних напрямів вивчення мозку, проведення фундаментальних і прикладних досліджень у неврології, психіатрії, психології та нейрореабілітації, розроблення, впровадження та реалізації програм досліджень мозку та мозкової діяльності, новітніх технологій у цій сфері, а також з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з неврології, психіатрії, психології та нейрореабілітації, їх дистанційного навчання.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити вирішення в установленому порядку в місячний строк питань щодо створення Інституту мозку;

2) передбачати при доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік та при підготовці проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки бюджетні призначення, необхідні для функціонування та утримання Інституту мозку.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

22 грудня 2009 року