Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №119/2018-рп

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 "Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень" призначити на 2018 рік гранти Президента України таким докторам наук:

ВАСИЛЬЦІВУ Тарасу Григоровичу - 1977 року народження, докторові економічних наук, заступникові директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові для здійснення наукового дослідження "Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції"

ГЕРАСИМЧУКУ Ігорю Вікторовичу - 1974 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України для здійснення наукового дослідження "Аналітичні моделі скірміонів у антиферомагнетиках зі взаємодією Дзялошинського-Морія"

ГНАТЮКУ Миколі Миколайовичу - 1976 року народження, докторові політичних наук, доцентові, професору кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія" для здійснення наукового дослідження "Безпека за допомогою інтеграції: застосування досвіду Європейського Союзу для врегулювання конфлікту в Україні"

ГОЦУЛЕНКУ Володимиру Володимировичу - 1982 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Внутрішньокамерна та загальносистемна термогідродинамічна нестійкість в теплонапружених елементах рідинного реактивного двигуна"

ЖУЧКУ Анатолію Володимировичу - 1973 року народження, докторові фізико-математичних наук, професору, завідувачеві кафедри державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" для здійснення наукового дослідження "Відносно вільні n-кратні напівгрупи"

КАПУСТЯНУ Олексію Володимировичу - 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, професору кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Стійкість притягуючих множин імпульсних динамічних систем"

КОВАЛЬСЬКІЙ Владиславі Борисівні - 1972 року народження, докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Розробка високоефективних агентів для запобігання патологічній агрегації білків при нейродегенеративних захворюваннях та амілоїдозах"

КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу - 1973 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві науково-дослідного відділу Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Комплекс моделей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: інтеграція в інформаційних системах підтримки рішень"

КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу - 1977 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві наукового відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Створення нанокомпозитних матеріалів на основі координаційних полімерів - нового покоління каталізаторів для синтезу біологічно-активних карбонових кислот"

МАРУНЯК Євгенії Олександрівні - 1977 року народження, докторові географічних наук, ученому секретареві Інституту географії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів)"

ОРИСИК Світлані Іванівні - 1975 року народження, докторові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Розробка нових ефективних протипухлинних, антиметастатичних та антибактеріальних об'єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовини та гідроксамових кислот"

ПРОКОПЕНКУ Олександру Володимировичу - 1979 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Генератори електромагнітних сигналів терагерцового діапазону частот на основі спінтронних магнітних наноструктур"

РАДЧЕНКУ Тарасу Михайловичу - 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Функціоналізація електротранспортних властивостей дефектного графену комбінуванням деформацій із модифікуванням мікроструктури"

САЛИЗІ Юрію Тарасовичу - 1972 року народження, докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України для здійснення наукового дослідження "Нова біологічна модель для нейротоксикологічних досліджень фосфорорганічних сполук"

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - 1977 року народження, докторові фізико-математичних наук, професору кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Багаторівневі варіаційні задачі"

ТАРАНЮКУ Леоніду Миколайовичу - 1978 року народження, докторові економічних наук, професору кафедри Сумського державного університету для здійснення наукового дослідження "Реінжиніринг бізнес- процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки"

ЧАЙЧЕНКУ Станіславу Олеговичу - 1974 року народження, докторові фізико-математичних наук, проректорові з науково-педагогічної роботи державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" для здійснення наукового дослідження "Класифікаційні методи теорії наближень, теорії крайових задач та їх застосування для керування складними механічними системами"

ЧЕБАНОВУ Валентину Анатолійовичу - 1974 року народження, докторові хімічних наук, професору, першому заступнику генерального директора з наукової роботи державної наукової установи "Науково- технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Багатокомпонентні ізоціанідні реакції функціоналізованих вихідних реагентів та пост-трансформації синтезованих сполук"

ЮЗЕФОВИЧУ Роману Михайловичу - 1977 року народження, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові, завідувачеві лабораторії Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Оцінювання технічного стану промислового обладнання методами взаємного спектрального аналізу періодично нестаціонарних стохастичних коливань"

ЮРИШИНЦЮ Володимиру Івановичу - 1972 року народження, докторові біологічних наук, заступникові директора з наукової роботи Інституту гідробіології Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Взаємозв'язки між паразитичними угрупованнями аборигенних та інвазивних видів риб: вплив на видове багатство, поширення та паразитологічну ситуацію".

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

17 серпня 2018 року