Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №120/2016

Про внесення змін до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215

1. Внести до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 19 серпня 2010 року № 826, від 1 лютого 2012 року № 46 та від 30 травня 2012 року № 367) такі зміни:

1) у пунктах 7 і 12 Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства, затвердженого зазначеним Указом, слова "Управлінням з питань громадянства" замінити словами "відповідним структурним підрозділом";

2) у Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженому зазначеним Указом:

в абзаці третьому підпункту "г" пункту 45 слова "останніх трьох років" замінити словами "трьох років з моменту в'їзду в Україну";

доповнити Порядок пунктом 461 такого змісту:

"461. Для прийняття до громадянства України особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних Силах України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "е", "є" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) документ, який підтверджує, що особа в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних Силах України (копію контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України та довідку з місця служби, дійсну на момент подання документів);

б) документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України (копія військового квитка, копія паспортного документа (проїзного документа особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон - для осіб без громадянства)";

пункт 49 доповнити абзацами такого змісту:

"Для прийняття до громадянства України особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу у Збройних Силах України та нагороджена державною нагородою України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) копію документа, що підтверджує нагородження особи державною нагородою України;

б) копію військового квитка особи;

в) копію контракту про проходження особою військової служби у Збройних Силах України та довідку з місця служби, дійсну на момент подання документів";

абзац шостий пункту 102 після слів "у межах своєї компетенції перевіряють" доповнити словами "(у тому числі в банках даних Міжнародної ’ організації кримінальної поліції - Інтерполу)";

абзац третій пункту 107 після слів "для перевірки" доповнити словами "(у тому числі в банках даних Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу)";

у пункті 110 слова "Управління з питань громадянства" в усіх відмінках замінити словами "відповідний структурний підрозділ" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

29 березня 2016 року