Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1236/2007

Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва

З метою активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва, підвищення конкурентоспроможності економіки прикордонних територій постановляю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення заходів щодо формування сприятливих умов для активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва, зокрема:

1) опрацювати протягом 2008 року питання щодо приєднання України до Конвенції про спільну транзитну процедуру, до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами;

2) вжити заходів щодо адаптації національного законодавства до положень Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур;

3) забезпечити при доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України на 2008 рік уточнення обсягів коштів, визначених для виконання заходів Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року в частині облаштування пунктів пропуску через державний кордон України та створення під'їзних шляхів до них, у тому числі виходячи з потреб щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2008 та наступні роки кошти для створення необхідної кількості пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію України;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо залучення до підготовки та реалізації проектів (програм) з облаштування та реконструкції пунктів пропуску через державний кордон України допомоги Європейського Союзу;

5) проаналізувати ефективність заходів у сфері боротьби з продажем на внутрішньому ринку товарів, у тому числі транспортних засобів, незаконно переміщених через митний кордон України, та за наслідками цього аналізу опрацювати до 1 березня 2008 року питання щодо запровадження додаткових заходів, які б унеможливили таку реалізацію;

6)забезпечити розроблення та схвалення до 1 серпня 2008 року Концепції створення в Державній митній службі України багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» і Стратегічного плану розвитку багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»;

7) забезпечити до 1 лютого 2008 року вдосконалення Критеріїв оцінки підприємств – резидентів України, під час провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння, та Порядку визначення підприємств – резидентів України, під час провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння;

8) розробити до 1 липня 2008 року згідно з вимогами законодавства ЄС законопроект про прикордонний контроль, внести його на розгляд Верховної Ради України та забезпечити супроводження у парламенті;

9) вжити до 1 квітня 2008 року заходів щодо підготовки до підписання двосторонніх угод з Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією про місцевий прикордонний рух;

10) забезпечувати прийняття щороку не менш як півтори тисячі національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, з питань забезпечення виробництва конкурентоспроможної та якісної продукції, захисту навколишнього природного середовища, енергозбереження, у сфері надання послуг, вирішити питання щодо фінансування зазначених заходів у повному обсязі;

11) забезпечити до 1 липня 2008 року розроблення пілотних проектів євроінтеграційного прикордонного співробітництва у пріоритетних сферах економіки, зокрема у рекреаційній сфері, сферах розвитку транспортної інфраструктури та житлово-комунальних послуг, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Чернівецької областей, передбачивши можливість їх фінансування, в тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України, у разі потреби розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідні законопроекти.

2. Кабінету Міністрів України, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям:

1) вживати заходів щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань розроблення проектів прикордонного співробітництва в рамках Програм сусідства та з використанням Європейського інструменту сусідства та партнерства з урахуванням відповідного досвіду суміжних із Україною держав – членів ЄС;

2) забезпечити розроблення та реалізацію туристичних проектів, здійснюваних у межах прикордонних адміністративно-територіальних одиниць України, і спільних із суміжними державами – членами ЄС програм навчання та стажування у сфері туристичної діяльності.

3. Кабінету Міністрів України, Львівській обласній державній адміністрації забезпечувати проведення щороку міжнародного форуму з питань євроінтеграційного прикордонного співробітництва, в тому числі міжнародного інвестиційного ярмарку для презентації інвестиційного потенціалу прикордонних територій.

4. Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям:

1) сприяти розвитку євроінтеграційного прикордонного співробітництва, зокрема укладанню відповідних угод, поглибленню зовнішньоекономічних зв'язків, взаємодії у сфері забезпечення зайнятості населення, в тому числі щодо обміну інформацією про стан ринків праці;

2) вживати в установленому порядку заходів щодо активізації діяльності з:

підготовки проектів та виконання програм прикордонного співробітництва в економічній (зокрема, щодо розвитку виробничої та соціальної інфраструктури), соціальній, гуманітарній (зокрема, щодо розвитку науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров'я), екологічній, правоохоронній та інших сферах і з питань попередження надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків;

постійного поширення інформації про економічний, інвестиційний потенціал суміжних із державами – членами ЄС адміністративно-територіальних одиниць України;

3) сприяти діяльності громадських організацій, їх спілок щодо розвитку євроінтеграційного прикордонного співробітництва;

4) передбачати у проектах відповідних місцевих бюджетів видатки на співфінансування реалізації проектів прикордонного співробітництва в рамках Програм сусідства та з використанням Європейського інструменту сусідства та партнерства.

5. Кабінету Міністрів України інформувати про стан виконання цього Указу щопівроку.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

19 грудня 2007 року