Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №13/2018

Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

З метою підтримки обдарованої молоді та розвитку професійного мистецтва постановляю:

1. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку внесення пропозицій щодо призначення з 2018 року стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

23 січня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 січня 2018 року № 13/2018

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

1. Це Положення визначає порядок призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва (далі — стипендії).

2. Призначається 250 стипендій на рік. Виплата стипендій провадиться щомісяця протягом року.

Стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Стипендії можуть призначатися повторно, але не більше двох разів.

Учням, студентам, аспірантам та асистентам-стажистам стипендії призначаються незалежно від отримання ними академічних та/або соціальних стипендій.

3. Стипендії призначаються указом Президента України.

4. На здобуття стипендії висуваються громадяни України віком від 14 до 35 років — молоді письменники, митці у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, які мають творчі досягнення.

5. Пропозиції на здобуття стипендій вносяться до комісії, яка утворюється Міністерством культури України, претендентами шляхом самовисування. Персональний склад комісії, положення про комісію та порядок відбору кандидатів на здобуття стипендій затверджуються Міністерством культури України. До складу комісії включаються письменники, митці та інші фахівці у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

Претенденти на здобуття стипендії подають до комісії заявку за формою, затвердженою Міністерством культури України, мотиваційний лист (в якому викладаються підстави для отримання стипендії), дві рекомендації від провідних діячів культури і мистецтва та автобіографію в довільній формі.

Комісія здійснює відбір кандидатів на здобуття стипендій та вносить відповідні пропозиції Міністерству культури України.

Пропозиції щодо кандидатів на здобуття стипендій Міністерство культури України вносить разом з проектом відповідного указу Президента України Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України за результатами розгляду вносить Президентові України відповідний проект указу Президента України.

6. Виплата стипендії провадиться шляхом перерахування коштів на особовий рахунок стипендіата у банку.

7. Фінансування виплат стипендій здійснюється в установленому порядку за рахунок видатків, визначених у Державному бюджеті України на ці цілі.

8. Стипендіат за десять календарних днів до дати закінчення виплати стипендії подає Міністерству культури України звіт про творчі досягнення за період, протягом якого він отримував стипендію, за формою, затвердженою Міністерством культури України.

9. У разі смерті стипендіата або виїзду стипендіата на постійне чи тимчасове місце проживання за кордон виплата призначеної йому стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому стипендіат помер, виїхав на постійне чи тимчасове місце проживання за кордон.

Стипендіат письмово повідомляє Міністерство культури України про виїзд на постійне або тимчасове проживання за кордон не пізніше як за десять календарних днів до дати такого виїзду.

10. Стипендіат може бути позбавлений стипендії Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі пропозицій Міністерства культури України.

Виплата стипендії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому набрав чинності відповідний указ Президента України щодо позбавлення стипендії.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН