Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №16/2016

Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

З метою забезпечення додержання конституційних прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї та перебувають на території України, створення умов для ефективнішої та оперативнішої роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим постановляю:

1. Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим активізувати у взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування роботу щодо:

1)      сприяння додержанню прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, стосовно громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї та перебувають на території України на законних підставах, зокрема вживати заходів щодо підтримки і забезпечення політичних, соціальних, інформаційних, культурних та інших зв'язків з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території;

2)      здійснення моніторингу додержання прав і законних інтересів громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території та перебувають на території України на законних підставах, внесення в установленому порядку пропозицій щодо припинення, усунення та запобігання обмеженню та порушенню прав і законних інтересів таких осіб;

3)      вивчення соціально-економічних та політичних процесів на тимчасово окупованій території, підготовки відповідних аналітичних матеріалів та подання їх в установленому порядку на розгляд Президентові України;

4)      внесення в установленому порядку пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань захисту прав та законних інтересів осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають на території України на законних підставах, з інших питань, що належать до компетенції Представництва;

5)      участі у розробленні стратегічних програм повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України;

6) інформування громадськості про здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та які переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають на території України на законних підставах.

2.    Затвердити:

1)      нову структуру Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (додається);

2)      граничну чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у кількості 28 штатних одиниць.

3.        Визнати за доцільне тимчасове розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у місті Херсоні, а також окремих структурних підрозділів Представництва для забезпечення оперативної його взаємодії з центральними органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними при Президентові України, - у місті Києві.

4.        Постійному Представникові Президента України в Автономній Республіці Крим внести у двотижневий строк зміни до штатного розпису Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, положень про його структурні підрозділи та визначити посадові обов'язки працівників, а також забезпечити вирішення в установленому порядку інших питань, пов'язаних із затвердженням нової структури Представництва.

5.    Визнати такими, що втратили чинність:

абзац п’ятий статті 4 Указу Президента України від 4 листопада 2008 року № 997 "Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління";

Указ Президента України від 24 травня 2014 року № 487 "Про невідкладні питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим”;

Розпорядження Президента України від 16 травня 2014 року № 865 "Про невідкладні заходи щодо відновлення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим".

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

20 січня 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 20 січня 2016 року № 16

СТРУКТУРА

Представництва Президента України

в Автономній Республіці Крим

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим - керівник Служби міжнародних зв’язків

Служба правового аналізу

Служба по роботі з громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території

Служба з питань реінтеграції та деокупації Автономної Республіки Крим

Аналітично-інформаційна служба

Служба міжнародних зв'язків

Служба фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН