Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №189/2020

Про внесення змін до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

1. Внести до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 2016 року № 582, такі зміни:

1) пункт 2 після слів "Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Служби безпеки України";

2) пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: "відповідним підрозділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України після звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі безпеки України у запас цієї Служби (якщо раніше військовий квиток не видавався), поновлення військового квитка у разі його втрати або пошкодження".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) пункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До військового квитка військовозобов'язаного Служби безпеки України замість даних про військовий комісаріат, що видав військовий квиток, підпису військового комісара вносяться дані про підрозділ Центрального управління або регіональний орган Служби безпеки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного підрозділу Центрального управління або начальника регіонального органу Служби безпеки України. Записи та фотокартка засвідчуються гербовою мастиковою печаткою Служби безпеки України".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

4) пункт 7 після слова "підрозділу" доповнити словами "Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України";

5) пункт 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"військовозобов'язаний Служби безпеки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем військового обліку та одержати тимчасове посвідчення за зразком, затвердженим Головою Служби безпеки України".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

6) пункт 9 після слова "підрозділу" доповнити словами "Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України";

7) пункт 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку смерті військовозобов'язаного Служби безпеки України військовий квиток здається до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем військового обліку".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

8) пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо до військового комісаріату передано знайдений військовий квиток військовозобов'язаного Служби безпеки України, такий квиток передається військовим комісаріатом до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем обліку військовозобов'язаного".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

9) абзац другий пункту 12 доповнити словами "а військовий квиток військовозобов'язаного Служби безпеки України - до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України";

10) у пункті 15 слова "Міністерство оборони України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство оборони України, Служба безпеки України" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 травня 2020 року