Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №195/2024

Питання призначення стипендій Президента України для спортсменів та їх тренерів

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2006 року № 290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні" (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008 року № 642/2008, від 8 липня 2009 року № 517/2009, від 15 лютого 2010 року № 163/2010, від 23 лютого 2012 року № 142/2012, від 17 вересня 2012 року № 547/2012, від 12 липня 2013 року № 377/2013, від 3 грудня 2015 року № 677/2015, від 24 липня 2017 року № 188/2017, від 16 листопада 2018 року № 367/2018 та від 9 січня 2019 року № 4/2019):

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Стипендії Президента України призначаються спортсменам зі складу національних збірних команд України, які зайняли у поточному або попередньому роках перше – третє місце на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи в паралімпійських, дефлімпійських номерах програми, та їх тренерам.";

2) у Положенні про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженому Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019 "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів" (зі змінами, внесеними Указом від 21 травня 2021 року № 207/2021):

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"У разі якщо спортивні змагання відбуваються в останній місяць поточного року, конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України проводиться протягом першого місяця наступного року.";

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2 цього Положення, подання Кабінету Міністрів України щодо призначення стипендій Президента України вноситься не пізніше 31 березня року, наступного за роком проведення спортивних змагань.";

абзац другий пункту 6 доповнити реченнями такого змісту: "Продовження виплати стипендії Президента України здійснюється відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України. Подання про продовження виплати стипендії Президента України вносяться Міністерству молоді та спорту України всеукраїнськими спортивними федераціями з видів спорту, визнаних в Україні, що ініціювали призначення стипендії Президента України відповідному стипендіату.";

3) в Указі Президента України від 11 вересня 2020 року № 388/2020  "Про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів":

а) у назві та тексті Указу слова "видатних спортсменів" замінити словами "видатних і перспективних спортсменів";

б) у Положенні про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженому зазначеним Указом:

у назві Положення та абзаці першому пункту 1 слова "видатних спортсменів" замінити словами "видатних і перспективних спортсменів";

у пункті 2:

абзац перший після слів "на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту," доповнити словами "Всесвітній шаховій олімпіаді,";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі якщо спортивні змагання відбуваються в останній місяць поточного року, конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України проводиться протягом першого місяця наступного року.";

абзац перший пункту 3 після слів "можуть вноситися" доповнити словами "Спортивним комітетом України,";

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2 цього Положення, подання Кабінету Міністрів України щодо призначення стипендій Президента України вноситься не пізніше 31 березня року, наступного за роком проведення спортивних змагань.";

абзац третій пункту 5 після слів "чемпіонам і призерам" доповнити словами "Всесвітньої шахової олімпіади,";

у пункті 7:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виключення спортсмена зі складу національної збірної команди України;".

У зв'язку з цим абзаци другий – шостий вважати абзацами третім – сьомим;

додаток до Положення викласти в редакції, що додається.

2. Установити, що у 2024 році можуть бути призначені:

стипендії Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, засновані Указом Президента України від 6 квітня 2006 року № 290/2006, – за спортивні досягнення 2022 року;

стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, засновані Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019, – за спортивні досягнення 2023 року.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 березня 2024 року

Додаток

до Положення про стипендії

Президента України для видатних

і перспективних спортсменів України

з неолімпійських видів спорту та їх тренерів,

затвердженого Указом Президента України

від 11 вересня 2020 року № 388/2020

(в редакції Указу Президента України

від 29 березня 2024 року № 195/2024

 

РОЗМІРИ

стипендій Президента України для видатних і перспективних

спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів

 

Види досягнень, за які призначається стипендія

Розмір стипендії у прожиткових мінімумах для працездатних осіб

Строк виплати стипендії у роках

спортсменам

тренерам

Перше місце на Всесвітніх іграх

12

6

2

Друге місце на Всесвітніх іграх

11

5,5

2

Третє місце на Всесвітніх іграх

10

5

2

Перше місце на Всесвітній шаховій олімпіаді, чемпіонаті світу

9

4,5

1

Друге місце на Всесвітній шаховій олімпіаді, чемпіонаті світу

8

4

1

Третє місце на Всесвітній шаховій олімпіаді, чемпіонаті світу

7

3,5

1

Перше місце на чемпіонаті Європи

6

3

1

____________________