Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №197/2016-рп

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 "Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень" призначити на 2016 рік гранти Президента України таким докторам наук:

ВАСИЛИШИНУ Роману Дмитровичу — 1981 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України для здійснення наукового дослідження "Теоретико-методичні основи оцінювання та критерії сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у лісах Українських Карпат"

ЄЩЕНКУ Олегу Анатолійовичу - 1971 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Фізичні механізми плазмонних термооптичних явищ в метал-діелектричних наноструктурах"

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві науково-дослідного відділу, виконуючому обов’язки директора Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для здійснення наукового дослідження "Дослідження граничних режимів в математичних моделях в’язкопружних рідин"

КОЛИБІ Денису Володимировичу - 1973 року народження, докторові біологічних наук, заступникові директора з наукової роботи Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Рекомбінантні фрагменти молекули дифтерійного токсину як потенційний засіб протиракової терапії"

КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу - 1977 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві наукового відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Нанокомпозити на основі пористих координаційних полімерів та наночастинок металів для процесів екологічно- сприйнятливого тонкого органічного синтезу"

КОЦЮБИНСЬКОМУ Володимиру Олеговичу - 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" для здійснення наукового дослідження "Електродні матеріали для суперконденсаторів на основі нанокомпозитів вуглець/сульфіди чи оксиди металів"

МЕЛЬНИК Вікторії Миколаївні - 1971 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для здійснення наукового дослідження "Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми tегга-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки"

МЕЛЬНИК Ользі Григорівні - 1980 року народження, докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка" для здійснення наукового дослідження "Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно- ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції"

ПАТИЦІ Миколі Володимировичу - 1976 року народження, докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України для здійснення наукового дослідження "Розробка систем біоконтролю агроценозів на основі поліморфізму та ентомопатогенних властивостей бактерій Bacillus thuringiensis"

ПОНОМАРЕНКУ Миколі Миколайовичу - 1970 року народження, докторові технічних наук, професорові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" для здійснення наукового дослідження "Метрики візуальної якості зображень для цифрових фотокамер"

СОТНИК Ірині Миколаївні - 1977 року народження, докторові економічних наук, професорові Сумського державного університету для здійснення наукового дослідження "Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки"

ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу - 1975 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Термоекономічна багатофакторна оптимізація надкритичних циклів холодильних машин і теплових насосів"

ЧЕБАНОВУ Валентину Анатолійовичу - 1974 року народження, докторові хімічних наук, виконуючому обов’язки генерального директора Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Інтенсифікація процесів десорбції та сорбційного розділення речовин з використанням ультразвуку"

ШЕВЧЕНКУ Сергію Миколайовичу - 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Квантові ефекти в системах на основі надпровідних кубітів".

Президент України П.ПОРОШЕНКО

19 травня 2016 року