Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №211/2016

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування

1. Внести до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223, такі зміни:

1) пункт 3 доповнити двома абзацами такого змісту:

«є захисником, одним із батьків, дружиною (чоловіком), дитиною, іншим членом сім'ї, законним представником особи, зазначеної в абзацах другому – четвертому цього пункту.

У виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин клопотання про помилування також може бути подано головою або іншим членом Комісії при Президентові України у питаннях помилування, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав дитини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу»;

2) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

«Голова або інший член Комісії при Президентові України у питаннях помилування, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента України з прав дитини, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу подають клопотання про помилування безпосередньо до Адміністрації Президента України. До такого клопотання долучаються будь-які документи, які мають значення для застосування помилування».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

14 травня 2016 року