Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №217/2016

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

КОШЕЧКА Вячеслава Григоровича — віце-президента Національної академії наук України, директора Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України, академіка НАН України, м.Київ

СТОРІЖКА Володимира Юхимовича — директора Інституту прикладної фізики Національної академії наук України, академіка НАН України, м.Суми

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ЛИТВИНЕНКА Леоніда Миколайовича — директора Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, академіка НАН України, м.Харків

ЛІСОВОГО Володимира Миколайовича — ректора Харківського національного медичного університету

ШИФРІНА Якова Соломоновича — головного наукового співробітника Харківського національного університету радіоелектроніки

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

АНДРОНАТІ Сергія Андрійовича — члена Президії Національної академії наук України, директора Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України, академіка НАН України, м.Одеса

ІБАТУЛЛІНА Ільдуса Ібатулловича — першого проректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

ПРОКОПЕНКА Івана Федоровича — ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

ШЕСТОПАЛОВА Вячеслава Михайловича — завідувача відділу Інституту геологічних наук Національної академії наук України, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

ЗАГОРОДНЬОГО Анатолія Глібовича — віце-президента Національної академії наук України, директора Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України, академіка НАН України, м.Київ

ІОФФЕ Ігоря Володимировича — ректора державного закладу «Луганський державний медичний університет»

ЛИТВИНОВА Валерія Аркадійовича — директора державної установи «Національний антарктичний науковий центр» Міністерства освіти і науки України, м.Київ

СТОГНІЯ Бориса Сергійовича — радника Президії Національної академії наук України, завідувача відділу Інституту електродинаміки НАН України, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

ДОДОНОВА Олександра Георгійовича — заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, м.Київ

МОІСЕЄНКА Євгена Васильовича — провідного наукового співробітника Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України, м.Київ

ПОПОВА Михайла Олексійовича — заступника директора державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», м.Київ

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ДАНИКА Юрія Григоровича — начальника Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова Міністерства оборони України

ДАНИЛЮКА Ігоря Анатолійовича — начальника кафедри Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

БУЛАТОВУ Марію Михайлівну — завідувача кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

НІКОЛЕНКО Ольгу Миколаївну — завідувача кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

РАДКЕВИЧ Валентину Олександрівну — директора Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м.Київ

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

ВИСОЦЬКОГО Анатолія Васильовича — директора Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

ШАДУРУ Віталія Миколайовича — старшого наукового співробітника Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України, м.Київ

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

ДРОЗДІ Валентину Федоровичу — завідувачеві відділу Української лабораторії якості та безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

ЖУКОВУ Юрію Даниловичу — завідувачеві кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м.Миколаїв

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

БЕРЕЖНОМУ Юрію Анатолійовичу — професорові кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктору фізико-математичних наук, професорові

БІЛІЧЕНКУ Віктору Вікторовичу — завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові

ВЛОХУ Ростиславу Орестовичу — директорові Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України, доктору фізико-математичних наук, професорові, м.Львів

ГОДОВАН Владлені Володимирівні — професорові кафедри, декану Одеського національного медичного університету, докторові медичних наук, професору

ГОРАЛЬСЬКОМУ Леоніду Петровичу — директорові Науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії, завідувачу кафедри Житомирського національного агроекологічного університету, докторові ветеринарних наук, професору

ГРИГОРУКУ Валерію Івановичу — завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук, професорові

ІЛЬНИЦЬКОМУ Миколі Миколайовичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору філологічних наук, професорові

ІЩЕЙКІНУ Костянтину Євгеновичу — народному депутатові України, доктору медичних наук, професорові

КАЛИЧАКУ Ярославу Михайловичу — деканові Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору хімічних наук, професорові

КАЛІНЕСКУ Тетяні Василівні — завідувачеві кафедри Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктору економічних наук, професорові, Луганська область

КВАСНИЦІ Віктору Миколайовичу — завідувачеві відділу Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М.П.Семененка Національної академії наук України, доктору геолого-мінералогічних наук, професорові, м.Київ

КОЖУШКУ Леоніду Федоровичу — завідувачеві кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, доктору технічних наук, професорові, м.Рівне

КОМАРОВУ Ігорю Володимировичу — завідувачеві кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору хімічних наук, професорові

МЕЩАНІНОВУ Олександру Павловичу — професорові кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктору педагогічних наук, професорові, м.Миколаїв

МИРОПОЛЬСЬКІЙ Наталії Євгенівні — головному науковому співробітникові Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктору педагогічних наук, професорові, м.Київ

НАХЛІКУ Євгену Казимировичу — директорові Інституту Івана Франка Національної академії наук України, доктору філологічних наук, професорові, м.Львів

РУДЬКУ Георгію Іллічу — голові Державної комісії України по запасах корисних копалин, доктору геолого-мінералогічних, географічних, технічних наук, професорові, м.Київ

СКРИШЕВСЬКОМУ Валерію Антоновичу — завідувачеві кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук, професорові

СОЛОНІНУ Юрію Михайловичу — директорові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, професорові, м.Київ

СТРИЖАЛУ Володимиру Олександровичу — завідувачеві відділу Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові, м.Київ

СУХОВЄЄВУ Володимиру Володимировичу — завідувачеві кафедри Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктору хімічних наук, професорові, Чернігівська область

ФЕДІРКУ Віктору Миколайовичу — головному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові, м.Львів

ФУШТЕЮ Івану Михайловичу — проректорові державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», доктору медичних наук, професорові

ЧЕБОТАРЬОВІЙ Лідії Львівні — начальникові відділу державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України», доктору медичних наук, професорові, м.Київ

ШЕВЧУКУ Ігорю Михайловичу — завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», доктору медичних наук, професорові

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»

КРИВОРОТЬКУ Ігорю Вадимовичу — завідувачеві відділення державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України», доктору медичних наук, м.Харків

СІРЕНКУ Юрію Миколайовичу — завідувачеві відділу державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска Національної академії медичних наук України», докторові медичних наук, професору, м.Київ

СОРОКМАН Тамілі Василівні — завідувачеві кафедри, декану Буковинського державного медичного університету, доктору медичних наук, професорові, м.Чернівці

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

БАРТІШУ Михайлу Ярославовичу — завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

БУНЧУКУ Борису Івановичу — декану факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ВОЛОДАРСЬКОМУ Євгену Тимофійовичу — професорові кафедри Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»

ДЕМ’ЯНЕНКО Наталії Миколаївні — завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

ДЕМ’ЯНИШИНУ Василю Григоровичу — професорові кафедри Тернопільського національного економічного університету

ДУБНЮКУ Андрію Васильовичу — професорові кафедри Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

ЗАГОРОДНЬОМУ Анатолію Григоровичу — професорові кафедри Національного університету «Львівська політехніка»

ЗАЙЦЕВІЙ Валентині Миколаївні — завідувачеві кафедри Запорізького національного технічного університету

СТОРОЖУКУ Олександру Володимировичу — доцентові кафедри Національного університету державної податкової служби України, Київська область

ФЕДАСЮКУ Дмитру Васильовичу — проректорові Національного університету «Львівська політехніка»

ФІНІКОВУ Тарасу Володимировичу — президентові Міжнародного фонду досліджень освітньої політики

ШЕМЯКІНУ Олександру Миколайовичу — першому проректорові Одеської національної морської академії Міністерства освіти і науки України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

18 травня 2016 року