Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №22/2014

Питання впровадження єдиної державної політики реформ в Україні

З метою забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні постановляю:

1. Підтримати ініціативу Національної ради реформ і Європейського банку реконструкції та розвитку щодо започаткування діяльності в Україні Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ.

2. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 23 липня 2014 року № 614 "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні":

а) у статті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Виконавчий комітет реформ утворюється у складі співголів, якими є: Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, - за посадою, один із членів Кабінету Міністрів України — за погодженням із Прем'єр-міністром України, а також голова одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою). Співголів Виконавчого комітету реформ призначає Президент України";

в абзаці п'ятому слова "та Виконавчого комітету реформ" виключити;

в абзаці шостому слова "директор та члени" замінити словом "співголови";

б) на зміну статті 3 призначити АБРОМАВИЧУСА Айвараса - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, ГОПКО Ганну Миколаївну - голову Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою) та ШИМКІВА Дмитра Анатолійовича - Заступника Глави Адміністрації Президента України співголовами Виконавчого комітету реформ;

в) статті 4-6 виключити;

2) в Указі Президента України від 13 серпня 2014 року № 644 "Питання Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та Виконавчого комітету реформ":

а) у Положенні про Національну раду реформ, затвердженому

зазначеним Указом:

у пункті 7 слова "директором Виконавчого комітету реформ" замінити словами "одним із співголів Виконавчого комітету реформ";

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"За результатами засідання Національної ради реформ може оформлятися протокол, який підписує секретар Національної ради реформ";

б) у Положенні про Дорадчу раду реформ, затвердженому зазначеним

Указом:

в абзаці третьому пункту 6 слова "за пропозицією директора Виконавчого комітету реформ" замінити словами "за пропозиціями співголів Виконавчого комітету реформ";

в абзаці першому пункту 7 слова "директором Виконавчого комітету реформ" замінити словами "одним із співголів Виконавчого комітету реформ";

в) у Положенні про Виконавчий комітет реформ, затвердженому

зазначеним Указом:

пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

"6. Комітет утворюється у складі співголів, якими є: Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, - за посадою, один із членів Кабінету Міністрів України - за погодженням із Прем'єр-міністром України, а також голова одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою). Співголів Комітету призначає Президент України.

Співголови Комітету беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.

7. Співголови Комітету:

скликають у встановленому порядку засідання Національної ради реформ, засідання Дорадчої ради реформ;

забезпечують за рішенням Комітету за окремими напрямами реформ виконання завдань, покладених на Комітет, ініціюють проведення засідань Комітету та почергово головують на них;

за рішенням Комітету представляють Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями, у тому числі міжнародними та іноземними, підписують відповідні документи (листи, звернення, меморандуми тощо);

ініціюють за окремими напрямами реформ розгляд на засіданнях Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ питань, що віднесені до їх відання;

розробляють пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ, Комітету, розглядають такі пропозиції на засіданні Комітету та за рішенням Комітету подають їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України;

вносять Президентові України пропозиції щодо персонального складу Дорадчої ради реформ;

вносять пропозиції щодо утворення цільових команд для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, моніторингу досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ і щодо призначення керівників таких цільових команд;

за рішенням Комітету формують персональний склад цільових команд для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, моніторингу досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ";

пункт 8 виключити;

у пункті 9:

в абзаці першому слова "директором Комітету, в тому числі на вимогу не менш як двох його членів" замінити словами "одним із співголів Комітету";

в абзаці другому слова "більше половини від його складу" замінити словами "всі співголови Комітету";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо його підтримали всі співголови Комітету.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписують співголови Комітету";

3) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 22 грудня 2014 року № 947 "Питання Національної ради реформ" увести до складу Національної ради реформ таких осіб:

ТУРЧИНОВА Олександра Валентиновича - Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань;

ОНИЩЕНКО Ганну Володимирівну - Міністра Кабінету Міністрів України та РАШКОВАНА Владислава Леонідовича - виконуючого обов'язки заступника Голови Національного банку України (за згодою) - до складу членів Національної ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

19 січня 2015 року