Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №239/2021

Про внесення змін до Указів Президента України від 20 червня 2019 року № 417 та від 25 червня 2019 року № 436

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) у статті 2 Указу Президента України від 20 червня 2019 року № 417 «Питання забезпечення діяльності Президента України» (зі змінами, внесеними Указами від 14 лютого 2020 року № 54, від 12 березня 2020 року № 77, від 13 квітня 2020 року № 137, від 4 листопада 2020 року № 484 та від 31 травня 2021 року № 220):

абзаци «уповноважені Президента України» та «Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України» виключити;

після абзацу «радники Президента України» доповнити абзацом такого змісту:

«радники — уповноважені Президента України»;

2) у Положенні про Офіс Президента України, затвердженому Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436 (зі змінами, внесеними Указами від 5 вересня 2019 року № 663, від 30 квітня 2020 року № 162 та від 4 листопада 2020 року № 484):

а) у пункті 7:

після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:

«радники — уповноважені Президента України».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — сімнадцятим;

абзац десятий виключити;

б) у пункті 9 після слів «радники Президента України» доповнити словами «радники — уповноважені Президента України», а слова «уповноважені Президента України» виключити;

в) в абзацах четвертому та п’ятому пункту 12 слова «уповноважених Президента України» замінити словами «радників — уповноважених Президента України».

2. Керівнику Апарату Офісу Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 червня 2021 року