Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №249/2019

Про внесення змін до Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів

1. Внести до Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, затвердженого Указом Президента України від 6 лютого 1999 року № 127 (зі змінами, внесеними Указами від 15 березня 2002 року № 242, від 5 жовтня 2004 року № 1171, від 30 липня 2013 року № 410, від 31 жовтня 2013 року № 602 та від 5 листопада 2014 року № 850), такі зміни:

1) у пункті 3 слова і цифри "віком до 35 років" замінити словами і цифрами "віком (на момент подання заявки) до 35 років";

2) у пункті 4 слова і цифри "до 15 лютого" замінити словами і цифрами "з 1 вересня до 1 листопада року, що передує року отримання гранту";

3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Експертні комісії не пізніше 1 грудня року, що передує року отримання гранту, розглядають на конкурсній основі заявки претендентів та за результатами розгляду подають Міністерству культури України пропозиції щодо претендентів на одержання грантів".

2. Цей Указ набирає чинності з 1 липня 2020 року.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

 

17 травня 2019 року