Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №261/2014

Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму"

Верховна Рада Автономної Республіки Крим 6 березня 2014 року прийняла Постанову № 1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму".

Названою Постановою Верховна Рада Автономної Республіки Крим постановила увійти до складу Російської Федерації як суб'єкт Російської Федерації та провести 16 березня 2014 року загальнокримський референдум (включаючи місто Севастополь), на який винести альтернативні запитання: "1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?"; "2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?". Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим також затверджено текст бюлетеня для голосування на загальнокримському референдумі 16 березня 2014 року і Тимчасове положення про загальнокримський референдум, утворено Комісію Автономної Республіки Крим із проведення загальнокримського референдуму.

Наведені положення Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 не відповідають нормам Конституції України, зокрема:

статті 2 Конституції України, якою встановлено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною;

статті 134 Конституції України, за якою Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання;

статті 133 Конституції України, відповідно до якої Автономна Республіка Крим і місто Севастополь входять до складу України, як і інші адміністративно-територіальні одиниці, що складають систему адміністративно-територіального устрою України;

статті 132 Конституції України, якою визначено засади єдності та цілісності державної території, на яких грунтується територіальний устрій України, що гарантуються, зокрема, нормою статті 157 Конституції України, яка не допускає навіть внесення змін до Конституції України, якщо вони спрямовані на порушення територіальної цілісності України;

статті 73 та пункту 2 частини першої статті 85 Конституції України, за якими питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України;

пунктам 13 і 20 частини першої статті 92 Конституції України, які відносять визначення територіального устрою України, організацію і проведення референдумів до виключного регулювання законами України, а відтак, і статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, статті 91 Конституції України, за якими прийняття законів належить до повноважень виключно парламенту - Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу в Україні;

статті 137 Конституції України, що визначає сфери, в яких Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання, і не передбачає здійснення Автономною Республікою Крим нормативно-правового регулювання питань організації та проведення референдумів;

статті 138 Конституції України, яка відносить до відання Автономної Республіки Крим лише організацію та проведення місцевих референдумів, а не визначення порядку їх організації та проведення.

Наведені положення Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 не відповідають також Конституції Автономної Республіки Крим, затвердженій Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-ХІV, Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", за якими Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання; віданню Автономної Республіки Крим підлягає, зокрема, призначення і проведення республіканських (місцевих) референдумів з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим; Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження в межах своєї компетенції (а отже, не здійснює таких функцій і повноважень щодо міста Севастополя) і вирішує виключно питання, віднесені Конституцією і законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим до відання Автономної Республіки Крим (частини перша і третя статті 1, пункт 7 частини першої статті 18, стаття 26 Конституції Автономної Республіки Крим, статті 9, 10 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим").

Тож зазначена Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим порушує й вимоги статей 135 та 136 Конституції України, частини третьої статті 1 Конституції Автономної Республіки Крим та статей 1 і 10 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", згідно з якими нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України, приймаються відповідно до них та на їх виконання, а Верховна Рада Автономної Республіки Крим має здійснювати свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, приймати рішення і постанови в межах своїх повноважень.

Ураховуючи викладене та відповідно до частини другої статті 137, статті 112 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму" як такої, що не відповідає Конституції та законам України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ

7 березня 2014 року