Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №267/2015

Про ліквідацію Дорадчої ради реформ

У зв'язку з утворенням Дорадчої міжнародної ради реформ та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Ліквідувати Дорадчу раду реформ.

2. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 23 липня 2014 року № 614 "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні" (зі змінами, внесеними Указом від 19 січня 2015 року № 22):

а) абзац третій статті 1 виключити;

б) у статті 2:

в абзаці третьому слова "представник Дорадчої ради реформ" виключити;

в абзаці п'ятому слова "Дорадчої ради реформ" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"голова та члени Національної ради реформ, співголови Виконавчого комітету реформ беруть участь у роботі Національної ради реформ та Виконавчого комітету реформ на громадських засадах";

2) в Указі Президента України від 13 серпня 2014 року № 644 "Питання Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та Виконавчого комітету реформ" (зі змінами, внесеними Указом від 19 січня 2015 року № 22):

а) назву Указу викласти в такій редакції:

"Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ";

б) абзац третій статті 1 виключити;

в) у Положенні про Національну раду реформ, затвердженому зазначеним Указом:

в абзаці п'ятому пункту 4 слова "членів Дорадчої ради реформ, Виконавчого комітету реформ" замінити словами "голову Дорадчої міжнародної ради реформ, співголів Виконавчого комітету реформ";

в абзаці першому пункту 5 слова "Дорадчою радою реформ" замінити словами "Дорадчою міжнародною радою реформ", а слова "пропозиції, матеріали" - словами "пропозиції, рекомендації, матеріали";

в абзаці третьому пункту 6 слова "представник Дорадчої ради реформ" виключити;

г) у Положенні про Виконавчий комітет реформ, затвердженому зазначеним Указом:

у пункті 3:

в абзаці другому слова "та Дорадчої ради реформ" виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"забезпечує підготовку та узгодження проектів порядків денних засідань Національної ради реформ, підготовку проектів рішень Національної ради реформ";

у пункті 7:

в абзаці другому слова "засідання Дорадчої ради реформ" виключити;

в абзацах п'ятому і шостому слова "Дорадчої ради реформ" виключити;

абзац сьомий виключити;

3) у пункті 5 Положення про Раду з питань судової реформи, затвердженого Указом Президента України від 27 жовтня 2014 року № 826 "Питання Ради з питань судової реформи":

в абзаці першому слова "Дорадчою радою реформ" виключити;

в абзаці другому слова "Дорадчої ради реформ" виключити, а слова "зазначені органи" замінити словами "зазначений орган".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про Дорадчу раду реформ, затверджене Указом Президента Україні від 13 серпня 2014 року № 644 "Питання Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та Виконавчого комітету реформ";

підпункт "б" пункту 2 статті 2 Указу Президента України від 19 січня 2015 року № 22 "Питання впровадження єдиної державної політики реформ в Україні".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

13 травня 2015 року