Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №269/2015

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

НАХОДКІНА Миколу Григоровича - професора кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України

ПЕТРОВА Вячеслава Васильовича -  директора Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ

ХОДАКОВСЬКОГО Володимира Федоровича - ректора Херсонської державної морської академії, кандидата історичних наук

Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня

ЛУГОВОГО Володимира Іларіоновича - першого віце-президента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, м.Київ

ПОЧЕПЦОВА Георгія Георгійовича - професора кафедри Маріупольського державного університету, доктора філологічних наук, Донецька область

СТАРОСТЕНКА Віталія Івановича - директора Інституту геофізики імені С.І.Субботіна Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, м.Київ

ФЕДОРЕНКА Валентина Григоровича - професора кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури, доктора економічних наук

Нагородити орденом "За заслуги” III ступеня

БОШИЦЬКОГО Юрія Ладиславовича - ректора Київського університету права Національної академії наук України, кандидата юридичних наук

ГЕВКА Богдана Матвійовича - завідувача кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктора технічних наук

КОНОНЕНКА Ігоря Володимировича - завідувача кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктора технічних наук

РУДЕНКА Анатолія Вікторовича -  завідувача відділу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України", доктора медичних наук, м.Київ

СТЕПАНОВА Юрія Мироновича - директора державної установи "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України", доктора медичних наук, м.Дніпропетровськ

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

ЄЛЬСЬКУ Ганну Валентинівну - директора Інституту молекулярної біології  і генетики Національної академії наук України, доктора біологічних наук, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

АНДРІЙКО Ольгу Федорівну - завідувача відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктора юридичних наук, м.Київ

ГРИНЕВИЧ Лілію Михайлівну - народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Присвоїти почесні звання:

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

АЛЕКСІЄВЕЦЬ Лесі Миколаївні - професорові кафедри Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктору історичних наук

БОГАТИРЬОВУ Івану Григоровичу - головному науковому співробітникові науково-дослідного центру Інституту кримінально-виконавчої служби, доктору юридичних наук, м.Київ

БОГДАНОВУ Ігорю Тимофійовичу - проректорові, завідувачу кафедри Бердянського державного педагогічного університету, докторові педагогічних наук, Запорізька область

БОЙКУ Петру Івановичу - головному науковому співробітникові відділу Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України", доктору сільськогосподарських наук, Київська область

ГЛИНЧУК Майї Давидівні - завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ

ГРІФФЕНУ Леоніду Олександровичу - провідному науковому співробітникові Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, доктору технічних наук, м.Київ

ДАНИЛЬЧЕНКУ Борису Васильовичу - заступникові генерального директора Міжгалузевого науково-технічного комплексу "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України", доктору технічних наук, м.Київ

ДОБРЯКУ Дмитру Семеновичу - завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору економічних наук, м.Київ

КОЛОМОЙЦЮ Михайлу Юрійовичу - заступникові директора державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами, доктору медичних наук

КРИСОВАТОМУ Андрію Ігоровичу - ректорові Тернопільського національного економічного університету, доктору економічних наук

ЛЕЖНЮКУ Петру Дем’яновичу - завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук

ЛУКІНУ Олександру Юхимовичу - головному науковому співробітникові Інституту геологічних наук Національної академії наук України, доктору геолого- мінералогічних наук, академікові НАН України, м.Київ

МИКОШІ Олексію Степановичу - головному науковому співробітникові лабораторії державної установи "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м.Київ

МІЦІ Володимиру Михайловичу - професорові кафедри державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", доктору фізико- математичних наук, Закарпатська область

НОВІКОВУ Володимиру Павловичу - завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка", доктору хімічних наук

РОМАНОВУ Володимиру Олександровичу - завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, доктору технічних наук, м.Київ

САМЧУКУ Зореславу Федоровичу - завідувачеві відділу Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктору філософських наук, м.Київ

СРІБНЯКУ Ігорю Володимировичу - керівникові Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету "Києво- Могилянська академія", доктору історичних наук

ТІТОВУ Вячеславу Андрійовичу - завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктору технічних наук

ШАЛАГІНОВУ Борису Борисовичу - професорові кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктору філологічних наук

ШНАЙДЕРУ Станіславу Аркадійовичу - директорові державної установи "Інститут стоматології Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м.Одеса

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

БАЗАЛІЮ Валерію Васильовичу  - ректорові державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет", доктору сільськогосподарських наук

ГРИГОРКІВУ Василю Степановичу - завідувачеві кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктору фізико-математичних наук

ОЛЕКСЕНКУ Володимиру Павловичу - деканові, завідувачу кафедри Херсонського державного університету, докторові філологічних наук

РЕДІНУ Петру Олексійовичу - завідувачеві кафедри Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидатові філологічних наук

УЖЧЕНКУ Дмитру Вікторовичу - проректорові Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату філологічних наук.

 

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

15 травня 2015 року