Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2013

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня

ТОЛОЧКА Петра Петровича - директора Інституту археології Національної академії наук України, члена Президії НАН України, доктора історичних наук, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

ГУРЖІЯ Андрія Миколайовича - віце-президента Національної академії педагогічних наук України, доктора технічних наук, м.Київ
ЯКИМЕНКА Юрія Івановича - першого проректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктора технічних наук

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

ГАЛАЯ Віктора Миколайовича - директора державного підприємства «Центральне конструкторське бюро машинобудування «Донець», м.Луганськ
ПТУШИНСЬКОГО Юрія Григоровича - головного наукового співробітника Інституту фізики Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м.Київ
РОМАНЕНКО Аліну Михайлівну - завідувача лабораторії державної установи «Інститут урології Національної академії медичних наук України», доктора медичних наук, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

БОНДАРЕВА Бориса Володимировича - завідувача кафедри Донецького національного університету, доктора фізико-математичних наук
ДУБЕНЦЯ Віталія Георгійовича - завідувача кафедри Чернігівського державного технологічного університету, доктора технічних наук
ЄВТУХА Миколу Борисовича - академіка-секретаря Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, м.Київ
ЄФІМЕНКА Михайла Яковича - головного наукового співробітника Інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, Київська область
ОПАНАСЕНКА Миколу Євдокимовича - головного наукового співробітника лабораторії Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, Автономна Республіка Крим
РЖЕБАЄВА Едуарда Євгеновича - ветерана акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», м.Суми
РОШКА Володимира Гавриловича - завідувача кафедри Ужгородського національного університету, кандидата біологічних наук

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ЛЯХОВИЧ Галину Іванівну - декана Калуського факультету Тернопільського національного економічного університету, кандидата наук з державного управління, Івано-Франківська область
РАСТРИГІНУ Аллу Миколаївну - завідувача кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора педагогічних наук

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

КУЧМІ Ірині Юріївні - старшому науковому співробітникові державної установи «Інститут мікробіології та імунології імені І.І.Мечникова Національної академії медичних наук України», кандидату медичних наук, м.Харків
ЛОБОДІ Володимиру Васильовичу - завідувачеві відділу акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут гірничої механіки імені М.М.Федорова», кандидату технічних наук, м.Донецьк
СОКОЛОВСЬКОМУ Івану Івановичу - провідному науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технологій Національної академії наук України «Трансмаг», кандидату фізико-математичних наук, м.Дніпропетровськ
УСЕНКУ Михайлу Васильовичу - доцентові Луцького національного технічного університету, кандидату технічних наук

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

ВАЩЕНКУ Вячеславу Андрійовичу - завідувачеві кафедри Черкаського державного технологічного університету, доктору технічних наук
ВИРОВОМУ Валерію Миколайовичу - завідувачеві кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктору технічних наук
ВОВЧЕНКУ Олександру Івановичу - директорові Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України, доктору технічних наук, м.Миколаїв
ВОЛОДІНУ Сергію Анатолійовичу - генеральному директорові акціонерного товариства «Інститут інноваційного провайдингу Національної академії аграрних наук України», доктору економічних наук, м.Київ
ГІРШМАНУ Михайлу Мойсейовичу - професорові кафедри Донецького національного університету, доктору філологічних наук
ГНЕСІНУ Георгію Гдалевичу  - головному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України, доктору технічних наук, м.Київ
ГРИНЕВИЧУ Олександру Йосиповичу - директорові державної наукової установи «Державний центр інноваційних біотехнологій», доктору медичних наук, м.Київ
ГУСЯТИНСЬКІЙ Наталії Альфредівні - завідувачеві кафедри Національного університету державної податкової служби України, доктору технічних наук, Київська область
ДМИТРІЄВУ Сергію Олексійовичу - завідувачеві кафедри Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, доктору технічних наук, м.Київ
ЗЕНКІНУ Анатолію Семеновичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну, доктору технічних наук
КВЄТНОМУ Роману Наумовичу - завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук
КІДАЛОВУ Валерію Віталійовичу - завідувачеві кафедри Інституту фізико-математичної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету, доктору фізико-математичних наук, Запорізька область
КІЗІМІ Володимиру Вікторовичу - завідувачеві кафедри Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України, доктору філософських наук, м.Київ
ЛЕВИЦЬКОМУ Анатолію Павловичу - заступникові директора державної установи «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України», доктору біологічних наук, м.Одеса
ЛЕВУ Богдану Івановичу - завідувачеві відділу Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ
ЛУГОВСЬКОМУ Едуарду Віталійовичу - завідувачеві відділу Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України, доктору біологічних наук, м.Київ
МІРОШНИЧЕНКО Лесі Федорівні - професорові кафедри Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктору педагогічних наук, м.Київ
НАСТЮКУ Василю Яковичу - завідувачеві кафедри Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктору юридичних наук, м.Харків
НЕВЛЮДОВУ Ігорю Шакировичу - завідувачеві кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки, доктору технічних наук
ПАВЛЮК Раїсі Юріївні - завідувачеві кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктору технічних наук
ПАТИЦІ Володимиру Пилиповичу - завідувачеві відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України, доктору біологічних наук, м.Київ
ПЕТРОВУ Петру Петровичу - провідному науковому співробітникові Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук
САВЕЛЬЄВУ Юрію Васильовичу - заступникові директора Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, доктору хімічних наук, м.Київ
САСУ Петру Михайловичу - провідному науковому співробітникові Інституту історії України Національної академії наук України, доктору історичних наук, м.Київ
СИЗОВУ Федору Федоровичу - завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ
СКАЛЬСЬКОМУ Валентину Романовичу - завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України, доктору технічних наук, м.Львів
СОЛОННІКОВУ Владиславу Григоровичу - професорові кафедри Інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, доктору технічних наук, м.Київ
ТИХОНОВИЧУ Вадиму Івановичу - головному науковому співробітникові відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України, доктору технічних наук, м.Київ
ФЕДОРОВУ Олегу Павловичу - директорові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ
ЧИГАРЬОВУ Валерію Васильовичу - завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», доктору технічних наук, Донецька область
ШАРИКІНІЙ Надії Іванівні - завідувачеві відділу державної установи «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України», доктору медичних наук, м.Київ
ЯКУНІНУ Віктору Кузьмичу - професорові кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктору історичних наук.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

16 травня 2013 року