Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №342/2020

Питання розвитку національної системи фізкультурно-­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

З метою сприяння створенню належних умов для реабілітації учасників операції об'єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей, а також членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з участю у таких заходах ( операції), забезпеченням їх здійснення (проведення), для відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни, повернення до виконання обов'язків військової служби або їх соціальної, трудової адаптації постановляю:

1. Затвердити Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 1 грудня 2020 року план дій на 2021 – 2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, затвердженої цим Указом;

2) забезпечувати підготовку та оприлюднення щороку до 10 жовтня звіту про виконання у поточному році плану дій на 2021 – 2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

3) ужити належних заходів щодо:

розроблення та затвердження стандартів надання послуг фізкультурно-­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни відповідно до найкращих вітчизняних практик та підходів держав – членів НАТО;

сприяння міжнародному співробітництву щодо залучення ветеранів війни до спортивних змагань з різних видів спорту та інших заходів із питань реабілітації та реадаптації ветеранів війни за участю держав – членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу;

опрацювати питання щодо можливості використання об'єктів інфраструктури олімпійського, паралімпійського руху для підготовки ветеранів війни до участі у міжнародних спортивних змаганнях та проведення всеукраїнських заходів серед ветеранів війни;

4) передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на відповідний рік видатки на фінансування заходів, передбачених цим Указом, у тому числі Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також опрацювати питання щодо· фінансування послуг фізкультурно-спортивної реабілітації (спортивна медицина) в рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та реалізацію щорічних місцевих планів заходів, спрямованих на розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

забезпечення ефективної реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, затвердженої цим Указом, проектів (програм), спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію ветеранів війни, насамперед осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій та членів їх сімей;

опрацювання в установленому порядку питання щодо належного кадрового забезпечення уповноважених органів, що здійснюють повноваження з реалізації заходів фізичної культури і спорту, у тому числі шляхом залучення до такої діяльності ветеранів війни;

проведення із залученням органів місцевого самоврядування, громадських об' єднань, статутна діяльність яких пов'язана з реабілітацією ветеранів війни, установ, організацій та фахівців, які надають послуги з реабілітації та реадаптації, фізкультурно-спортивних змагань, інших реабілітаційних заходів для ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

23 серпня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 серпня 2020 року № 342/2020

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ

розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації

ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

І. Загальні положення

Національна стратегія розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (далі - Національна стратегія) визначає мету, стратегічні цілі та напрямки, а також основні завдання, на виконання яких має бути спрямований розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації учасників операції об'єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей, а також членів сімей осіб, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з участю в антитерористичній операції, забезпеченням її проведення, здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченням їх здійснення (далі - ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни).

Участь у бойових діях несе високі ризики фізичної та психологічної травматизації. Так, близько 13 тисяч учасників операції об'єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях отримали інвалідність, пов'язану з участю в бойових діях, а більше 3 70 тисяч ветеранів війни дій потребують невідкладного та комплексного розв'язання проблем фізичної та психологічної реабілітації, соціальної реадаптації. Відповідних послуг також потребують і члени сімей ветеранів війни.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, реабілітація є окремою стратегією охорони здоров’я, метою якої є відновлення функціональних можливостей організму людини. Спортивна реабілітація передбачає відновлення фізичних та психічних можливостей людини за допомогою спеціалізованих спортивних заходів та занять, які плануються та реалізуються спільно мультипрофесійною командою та особою, яка проходить реабілітацію.

Фізкультурно-спортивна реабілітація має бути організована як системний процес, який здійснюється суб'єктами фізкультурно-спортивної реабілітації на об'єктах спеціалізованої інфраструктури через стандартизовані й регламентовані процеси та процедури.

Розвиток національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни дасть змогу створити умови для надання необхідних послуг з реабілітації ветеранам війни та членам їх сімей, залучити до заходів фізкультурно-­спортивної реабілітації інших осіб, що в результаті має стимулювати зростання попиту на послуги об'єктів спортивної інфраструктури з реабілітаційною метою, сприятиме формуванню та розвитку ринку послуг спортивної реабілітації в Україні. При цьому ветерани війни, які пройшли реабілітаційний процес, створюватимуть не лише попит на послуги фізкультурно-спортивної реабілітації, а й формуватимуть кадровий резерв, який за правильної організації процесу можна буде залучити до процесу надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації, до виконання управлінських, адміністративних та інших функцій, потреба в яких визначатиметься потребами ринку послуг фізкультурно-спортивної реабілітації.

Ефективний реабілітаційний процес має передбачати проведення реабілітаційного обстеження й визначення цілей реабілітаційного процесу як обов'язкової передумови проведення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Світова та вітчизняна практика свідчить про те, що частина ветеранів війни після завершення власної спортивної реабілітації, метою якої є відновлення функціональних можливостей організму, зацікавлені професійно реалізовуватись у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації, тим більше, що така діяльність може бути поєднана з іншою професійною діяльністю. Високий рівень мотивації такої категорії осіб створює додаткові аргументи на користь державного сприяння професійній підготовці фахівців сфери фізкультурно-спортивної реабілітації з числа ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

У межах визначеної компетенції органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають здійснити заходи, необхідні для формування та розвитку сучасної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, зокрема, зі створення умов для ефективної профорієнтації та професійної підготовки фахівців у сфері фізкультурно -спортивної реабілітації з числа ветеранів війни, які самі пройшли реабілітаційні заходи, з підтримки проектів у сфері спортивної реабілітації, широкого інформування суспільства про заходи та проекти, що реалізуються на державному і місцевому рівнях у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Реалізація Національної стратеги створить умови для розвитку національної системи реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що забезпечить можливість доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до послуг із відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій, повернення таких осіб до виконання обов'язків військової служби або їх соціальну та трудову адаптацію, розвиток нових компетентностей для реалізації у цивільному житті.

ІІ. Проблеми, на вирішення яких спрямована Національна стратегія

Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що фізкультурно-спортивна реабілітація як окремий вид реабілітаційної допомоги має високу ефективність для ветеранів війни, що обумовлено об'єктивними чинниками, серед яких вік ветеранів війни, рівень їх фізичної активності, а також змагальна компонента й потреба шукати виклики та реагувати на них.

Чинними нормативно-правовими актами питання фізкультурно-­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни частково врегульовані. Водночас залишається проблема належного нормативного урегулювання питань стандартизації послуг у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. Також потребує удосконалення питання налагодження взаємодії між суб'єктами цієї сфери з метою підвищення ефективності реабілітаційних заходів, створення додаткових механізмів сприяння органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у реалізації проектів, спрямованих на розвиток національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Основними проблемами із забезпечення ефективного розвитку сфери фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни є:

відсутність стандартизації послуг сфери фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема, затверджених на державному рівні стандартів надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, стандартів підготовки відповідних фахівців, порядку організації спортивних змагань для ветеранів війни з пораненнями, контузіями, іншими функціональними обмеженнями організму, одержаними внаслідок участі в бойових діях;

відсутність належного доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації незалежно від місця їх проживання, у тому числі створення безперешкодного доступу до об'єктів інфраструктури фізкультурно-­спортивної реабілітації з урахуванням вимог універсального дизайну та доступності для маломобільних осіб;

неналежне забезпечення організаторами спортивних заходів здійснення обов'язкового медичного та психологічного супроводу/контролю фізкультурно-спортивних заходів за участю ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

відсутність системної взаємодії суб'єктів фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами та установами, громадськими об'єднаннями, у тому числі об'єднаннями ветеранів, які беруть участь у заходах спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

неналежне кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту фахівцями з реабілітації та спортивної медицини, підготовленими до роботи з ветеранами війни, особливо з тими, які отримали поранення, контузію, каліцтво, психологічну травму;

необхідність визначення пріоритетності підтримки сімейної реабілітації ветеранів війни;

недостатність інформування суспільства про проекти реабілітації для ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Аналіз соціальних проблем, з якими стикаються ветерани війни та члени їх сімей у цивільному житті, можна поділити на дві основні групи:

1) соціальні проблеми, що існували до участі в бойових діях, але проявились унаслідок участі у таких діях;

2) соціальні проблеми, спричинені участю в бойових діях, серед яких втрата здорового стану організму особи, обмеження фізичної активності внаслідок отриманих уражень (травм), втрата зв'язку з рідними та близькими, зниження довіри до оточуючих, що має наслідком прагнення обмежити спілкування з людьми, які не брали участі у бойових діях, відчуття втрати сенсу життя, що несе негативні ризики для життя та здоров'я ветерана війни, членів його сім'ї, може спричинити різні види залежностей тощо.

Ураховуючи активний запит на фізкультурно-спортивну реабілітацію серед ветеранів війни, які отримали травми (ураження), задля відновлення фізичного та психічного здоров'я їх та членів їх сімей вбачається доцільним розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації орієнтувати передусім на цю цільову групу.

Реалізація Національної стратегії дасть змогу чітко визначити стратегічні пріоритети в цій сфері, завдання та інструменти, за допомогою яких поставлені цілі можуть бути досягнуті, забезпечити створення та ефективне функціонування національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також розвинути національний ринок послуг фізкультурно­-спортивної реабілітації.

ІІІ. Мета та принципи Національної стратегії

Метою реалізації Національної стратегії є створення умов для формування й розвитку національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Національна стратегія формується на основі таких принципів: забезпечення прав на охорону здоров'я, соціальний захист, освіту, працю ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

унормування стандартів надання послуг (процесів та процедур) фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що є базовою передумовою забезпечення безпечності та ефективності таких послуг;

створення умов для доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації незалежно від місця їх проживання, у тому числі створення безперешкодного доступу до об'єктів інфраструктури фізкультурно-­спортивної реабілітації з урахуванням вимог універсального дизайну та доступності для маломобільних осіб;

належне кадрове забезпечення системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

відповідальна взаємодія відповідно до компетенції суб'єктів сфери фізкультурно-спортивної реабілітації, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань у забезпеченні належних і безпечних умов реабілітації, ресоціалізації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, пріоритетності державно-приватного партнерства у цій сфері;

ефективність та скоординованість системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що реалізується через своєчасність, безперервність та комплексність відновлювальних заходів, їх належного фінансового забезпечення;

стимулювання широкого залучення ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до заходів фізкультурно-­спортивної реабілітації, ресоціалізації, здобуття нових знань та компетентностей для забезпечення власної економічної самостійності, перетворення здорового способу життя у повсякденну практику.

IV. Стратегічні цілі та основні завдання реалізації Національної стратегії

Національна стратегія спрямована на досягнення таких цілей: забезпечення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни для забезпечення доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до якісних послуг фізкультурно-спортивної реабілітації, об'єктів інфраструктури фізкультурно-спортивної реабілітації;

створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни для повернення до виконання обов'язків військової служби або їх соціальної та трудової адаптації засобами фізкультурно-спортивної реабілітації, здійснення заходів з реабілітації членів сімей ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

налагодження ефективної міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

створення умов для формування й розвитку національного ринку послуг спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

розбудова ефективних комунікацій та інформування суспільства з питань фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Забезпечення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни для забезпечення доступу ветеранів війни та членів їх  сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до якісних послуг фізкультурно-спортивної реабілітації, об'єктів інфраструктури фізкультурно-спортивної реабілітації передбачає:

розроблення та впровадження системи національних (державних та галузевих) стандартів надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, стандартів організації заходів фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, стандартів підготовки фахівців фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни;

створення та розвиток сучасної інфраструктури фізкультурно­-спортивної реабілітації для забезпечення доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до якісних послуг фізкультурно-спортивної реабілітації, об'єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури, забезпечення реабілітаційним, у тому числі спортивним, обладнанням спеціалізованих медичних установ України;

формування сучасної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері фізкультурно-спортивної (спортивної) реабілітації, фізичної культури і спорту для роботи з ветеранами війни;

запровадження сертифікації фахівців у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації щодо роботи з ветеранами війни, зокрема сертифікаційного іспиту з фізичної та відновної медицини відповідно до європейських стандартів, що стосуються прав людей з обмеженнями руху;

створення єдиного реєстру суб'єктів, які мають право надавати послуги зі спортивної реабілітації ветеранам війни та членам їх сімей;

упровадження менеджменту (кейс-менеджменту) якості та контролю якості послуг фізкультурно-спортивної реабілітації, наданих ветеранам війни та членам їх сімей;

запровадження дієвих механізмів контролю за станом здоров'я ветеранів війни, членів їх сімей під час участі у спортивних заходах та заходах фізкультурно-спортивної реабілітації, опрацювавши питання щодо покладення на службу спортивної медицини виконання цих функцій;

розроблення та запровадження єдиної методології та офіційних регламентів (типових положень) з організації та проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (тренування, відбору, у тому числі формування збірних команд для участі у міжнародних фізкультурно-­спортивних заходах, проведення спортивних змагань), визначення переліку обов'язкових послуг фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб, передбачивши обов'язкове залучення лікарів спортивної медицини до таких заходів та забезпечення додержання відповідних вимог організаторами таких заходів;

створення ефективного механізму зі здійснення експертизи з контрольно-дисциплінарних питань для вирішення спірних та конфліктних ситуацій у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

формування та розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ветеранів війни у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації, у тому числі із запровадженням модульних та дистанційних форм навчання (підготовки);

формування національного рейтингу заходів у сфері фізкультурно-­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

розвиток міжнародного співробітництва у сфері спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, обмін сучасними досягненнями та технологіями в цій сфері для впровадження в практику фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни для повернення до виконання обов'язків військової служби або їх соціальної та трудової адаптації засобами фізкультурно-спортивної реабілітації, здійснення заходів з реабілітації членів сімей ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни передбачає:

формування ефективної системи мотивації ветеранів війни до активного способу життя, зокрема, до рухової активності та занять спортом, активне долучення ветеранів війни до програм фізкультурно-спортивної реабілітації;

запровадження функціонування мережі мобільних консультантів з метою організації інформування ветеранів війни, які отримали травми, захворювання внаслідок війни, про актуальні можливості у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації за місцем їх постійного проживання з урахуванням їх актуальних запитів та потреб, та надання їм необхідної організаційної допомоги;

запровадження комплексної діагностики та реабілітаційного обстеження ветеранів війни лікарями спортивної медицини й фахівцями реабілітації як обов'язкової складової заходів фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни;

розвиток видів спорту, до яких є зацікавленість ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

сприяння участі ветеранів війни у міжнародних заходах фізкультурно-­спортивної реабілітації, спортивних змаганнях, активному обміну досвідом у цій сфері, у тому числі щодо участі ветеранів війни, які пройшли перенавчання у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації, у міжнародних заходах (конгресах, конференціях, симпозіумах тощо) та міжнародних програмах спортивної реабілітації за участю ветеранів війни з різних країн;

створення та розвиток адаптованих навчальних програм із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ветеранів війни та їх членів сімей за напрямами фізкультурно-спортивної реабілітації, спортивного менеджменту, іншими спеціальностями фізичної культури і спорту, передбачивши різні форми навчання, зокрема дистанційну, можливість навчання у відповідних зарубіжних навчальних закладах;

стимулювання можливостей для здобуття економічної самостійності ветеранами війни та членами їх сімей засобами фізкультурно-спортивної реабілітації, створення ефективної системи мотивування до провадження підприємницької діяльності ветеранами війни, у тому числі у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації.

Налагодження ефективної міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни передбачає:

ефективне здійснення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації, налагодження взаємодії між суб'єктами фізкультурно-спортивної реабілітації;

визначення пріоритетності державно-приватного партнерства у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

сприяння реалізації ініціатив та проектів у сфері фізкультурно­-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема підтримки проектів громадських об'єднань ветеранів війни у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

формування узгоджених правил соціального партнерства у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Створення умов для формування й розвитку національного ринку послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни передбачає:

підтримку розвитку державно-приватного партнерства у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

розвиток інфраструктури ринку послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, у тому числі шляхом сприяння реалізації інвестиційних проектів з розвитку спортивної інфраструктури;

ужиття необхідних заходів зі створення нових робочих місць для ветеранів війни на об'єктах фізкультурно-спортивної реабілітації, інших об'єктах спортивної інфраструктури;

запровадження принципів спортивного маркетингу і комерційної підтримки заходів у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Розбудова ефективних комунікацій та інформування суспільства з питань фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів і:Х сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни передбачає:

забезпечення проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо реалізації завдань Національної стратегії;

забезпечення функціонування ветеранської медіаплатформи для доступу ветеранів війни до необхідної інформації, у тому числі щодо заходів фізкультурно-спортивної реабілітації, програм з підготовки, перепідготовки та працевлаштування у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації;

створення та поширення медіапродукції щодо заходів фізкультурно­-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, про ветеранів війни, які проходять фізкультурно-­спортивну реабілітацію, досягнуті ними результати, спортивні змагання ветеранів війни;

підтримку стосовно впровадження, серед іншого, проектів, зокрема, проектів громадських об'єднань ветеранів війни, у сфері фізкультурно-­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з метою повноцінного інформування суспільства, зокрема ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, про цілі та можливості фізкультурно-спортивної реабілітації.

V. Нормативно-правова база реалізації Національної стратегії

Нормативно-правову базу формування та розвитку Національної стратегії складають Конституція України, закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», інші нормативно­-праві акти, що регулюють відносини у цій сфері.

VI. Основні етапи та особливості реалізації Національної стратегії

Національна стратегія реалізовуватиметься в три етапи:

1 етап (2021 рік) – нормативно-правове забезпечення створення та функціонування системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема:

розроблення та затвердження плану дій на 2021 – 2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, реалізація відповідних заходів, передбачених цим планом;

удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері, у тому числі розроблення та затвердження державних стандартів у сфері фізкультурно­-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

розроблення та затвердження регіональних програм розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

забезпечення підтримки заходів, спрямованих на посилення інституційної спроможності системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема за рахунок коштів Державного бюджету України;

2 етап (2022 – 2023 роки) – розбудова системи фізкультурно­-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема:

реалізація заходів, визначених планом дій на 2021 – 2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

підтримка реалізації проектів, спрямованих на посилення інституційної спроможності національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зокрема проектів громадських об'єднань ветеранів війни, відповідних регіональних громадських ініціатив;

створення умов для надання ветеранам війни та членам їх сімей необхідних послуг навчання, професійної перепідготовки, з працевлаштування у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації за місцем постійного проживання;

розвиток державно-приватного партнерства та ринку послуг у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни органами місцевого самоврядування;

3 етап (2024 - 2025 роки) – посилення спроможностей системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни в регіонах, зокрема:

забезпечення доступності послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранам війни та членам їх сімей;

розвиток інфраструктури об'єктів фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням вимог універсального дизайну та доступності для маломобільних осіб;

сприяння підвищенню інвестиційної привабливості проектів, спрямованих на створення та розвиток національної інфраструктури фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

VII. Очікувані результати реалізації Національної стратегії

Результатом виконання Національної стратегії має стати запровадження системного підходу до виконання завдань та забезпечення узгодженості дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства для створення в Україні ефективного (доступного, зрозумілого, прозорого) механізму надання якісних послуг у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що забезпечить:

створення ефективної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечення доступності якісних послуг фізкультурно-спортивної реабілітації за місцем їх постійного проживання;

формування системи мотивації, заохочення та підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до активного способу життя, занять фізичною культурою та спортом, відновлювальної й оздоровчої рухової активності;

запровадження у практику фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни сучасних професійних стандартів, запровадження менеджменту та контролю якості у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації, підвищення професійного рівня спеціалістів у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації, а також у сфері фізичної культури та спорту;

розвиток сучасної інфраструктури та ринку послуг у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації;

розвиток видів спорту, до яких є зацікавленість ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, та розроблення цільових програм для розв'язання актуальних проблем засобами фізкультурно-спортивної реабілітації;

створення умов для забезпечення проведення об'єктивних національних відборів національних команд/клубів ветеранів війни для представництва в міжнародних змаганнях/заходах серед ветеранів війни, піднесення авторитету України на міжнародній спортивній арені;

забезпечення належної підготовки ветеранів війни до участі у відповідних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, зокрема забезпечення транспортними засобами, адаптованими для інвалідного візка;

зниження рівня соціальної напруги, підвищення довіри ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до держави;

підвищення рівня поінформованості населення про можливості та переваги системи фізкультурно-спортивної реабілітації.

VIII. Моніторинг, контроль та оцінка виконання Національної стратегії

Реалізація Національної стратегії забезпечується в межах повноважень, визначених законами України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у співпраці з об'єднаннями громадян, статутна діяльність яких пов'язана із реабілітацією ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Для здійснення моніторингу реалізації Національної стратегії можуть утворюватися відповідні допоміжні органи, до складу яких можуть залучатися в установленому порядку представники органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, статутна діяльність яких пов'язана із реабілітацією ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, установ, організацій та фахівців, які надають послуги з реабілітації та реадаптації, фізкультурно-спортивних змагань для ветеранів, інших реабілітаційних заходів для ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Оцінка ефективності реалізації Національної стратеги ґрунтуватиметься на результатах виконання плану дій.

Моніторинг та контроль заходів з реалізації Національної стратегії проводитиметься щороку за такими показниками:

кількість осіб, які взяли участь у національних заходах з фізкультурно-­спортивної реабілітації, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників бойових дій із числа діючих військовослужбовців, учасників бойових дій із числа працівників правоохоронних органів;

кількість осіб, які взяли участь у міжнародних заходах з фізкультурно­-спортивної реабілітації, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників бойових дій із числа діючих військовослужбовців, учасників бойових дій із числа працівників правоохоронних органів;

кількість осіб із числа ветеранів війни, які отримали допуск від спортивного лікаря до занять у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації;

кількість проведених заходів за видами спорту і за напрямами спорту (легка атлетика, єдиноборства, ігрові види спорту, зимові види спорту, спортивно-технічні і прикладні види спорту, водні види спорту, силою види спорту, точні види спорту, інші);

кількість громадських організацій, які проводять заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни;

кількість осіб серед ветеранів війни, які працевлаштовані у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації, у тому числі особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій;

кількість створених та реалізованих програм з популяризації фізичної активності серед ветеранів війни;

кількість чинних договорів державно-приватного партнерства у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

охоплення ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни послугами у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації у закладах комунальної власності, закладах державної власності, закладах приватної власності, закладах, які утримують громадські організації ветеранів війни.

ІХ. Фінансово-економічне забезпечення реалізації Національної стратегії

Реалізація Національної стратегії забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Керівник Офісу Президента України

А.ЄРМАК