Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №371/2020

Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні

З метою створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії та реалізації інвестиційного потенціалу України у сфері інформаційних технологій постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити у тримісячний строк із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій юридичними особами з визначенням критеріїв, яким мають відповідати такі юридичні особи, зокрема щодо:

визначення тимчасових особливостей оподаткування доходів у вигляді заробітної плати ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, з метою встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку;

лібералізації трудових відносин між юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, та ІТ-фахівцями, які перебувають з ними у трудових відносинах;

удосконалення порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій;

2) забезпечити вжиття заходів, спрямованих на:

удосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцям або особами без громадянства, та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем — ІТ-компанією дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

розвиток освіти у галузі знань «Інформаційні технології» та інтеграції кращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;

удосконалення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних шляхом залучення в установленому порядку до такої діяльності закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

3 вересня 2020 року