Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №372/2020

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затверджене Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619 (зі змінами, внесеними Указами від 2 жовтня 2006 року № 804, від 15 жовтня 2007 року № 974 та від 11 жовтня 2013 року № 553), доповнити пунктом 301 такого змісту:

«301. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

2) Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затверджене Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982 (зі змінами, внесеними Указами від 24 травня 2011 року № 598, від 18 травня 2012 року № 335, від 25 червня 2013 року № 346 та від 7 листопада 2016 року № 490), доповнити пунктом 331 такого змісту:

«331. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

3) у Положенні про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженому Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року № 280, від 12 серпня 2010 року № 808, від 24 травня 2012 року № 348, від 16 січня 2013 року № 21, від 31 жовтня 2013 року № 599, від 5 серпня 2015 року № 465, від 17 жовтня 2019 року № 757 та від 4 травня 2020 року № 165):

а) абзац третій пункту 17 виключити;

6) доповнити пунктом 171 такого змісту:

«171. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною B медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

4) у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430, від 26 жовтня 2012 року № 613, від 3 грудня 2012 року № 672, від 28 березня 2014 року № 347, від 14 липня 2015 року № 417, від 14 листопада 2016 року № 503, від 3 травня 2017 року № 126, від 12 вересня 2018 року № 277, від 26 квітня 2019 року № 171, від 16 липня 2019 року № 524 та від 10 квітня 2020 року № 135):

а) в абзаці третьому пункту 48 слова «a також час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною» виключити;

б) доповнити пунктом 481 такого змісту:

«481. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

5) у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженому Указом Президента України від 3 лютого 2009 року № 60 (зі змінами, внесеними Указами від 8 квітня 2013 року № 199 та від 31 січня 2019 року № 24):

а) в абзаці дев’ятнадцятому пункту 46 слова «a також час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною не зараховуються» замінити словами «не зараховується»;

б) доповнити пунктом 461 такого змісту:

«461. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

6) у Положенні про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженому Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115 (зі змінами, внесеними Указом від 17 серпня 2017 року № 219):

a) абзац п’ятий пункту 58 виключити;

б) доповнити пунктом 581 такого змісту:

«581. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

7) Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затверджене Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463 (зі змінами, внесеними Указом від 21 грудня 2015 року № 715), доповнити пунктом 461 такого змісту:

«461. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

8) Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, затверджене Указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, доповнити пунктом 471 такого змісту:

«471. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

3 вересня 2020 року