Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2017

Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2017 року

На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі освіти 2017 року:

– у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за наукову роботу «Науково-освітній Інтернет-портал «Тарас Григорович Шевченко» (www.kobzar.ua):

АНДРУЩЕНКО Тетяні Іванівні – завідувачу кафедри етики та естетики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктору філософських наук, професорові, заслуженому працівнику культури України

ГАЛЬЧЕНКУ Сергію Анастасійовичу – заступникові директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України, кандидату філологічних наук, заслуженому працівнику культури України

ГЛОБІ Ларисі Сергіївні – завідувачу кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктору технічних наук, професорові

ГОНЧАРУ Андрію Володимировичу – провідному інженеру Національного центру «Мала академія наук України»

КОПІЙЦІ Олегу Валентиновичу – провідному науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, доктору технічних наук

КУДЛЯКУ Віктору Михайловичу – старшому науковому співробітникові Національного центру «Мала академія наук України», заслуженому працівнику культури України

ЛЯШУКУ Костянтину Володимировичу – аспіранту Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України

СЕМЕНЮКУ Григорію Фоковичу – директору Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору філологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України

СТРИЖАКУ Олександру Євгенійовичу – заступникові директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», доктору технічних наук

ТРОФИМЧУКУ Олександру Миколайовичу – директорові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктору технічних наук, професорові, члену-кореспонденту Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і техніки України;

– у номінації «Вища освіта» за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ – підтримки діяльності інноваційного університету»:

ВАСИЛЬЄВУ Анатолію Васильовичу – ректорові Сумського державного університету, кандидату технічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України

ДОВБИШУ Анатолію Степановичу – завідувачу кафедри комп'ютерних наук Сумського державного університету, доктору технічних наук, професорові

ЗУБАНЮ Юрію Олександровичу – директорові організаційно- методичного центру технологій електронного                навчання Сумського державного університету, кандидату технічних наук, доценту

ІВАНЦЮ Сергію Анатолійовичу – декану факультету електронних та інформаційних технологій Чернігівського національного технологічного університету, кандидату технічних наук, доцентові

КАЗИМИРУ Володимиру Вікторовичу – проректорові з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету, доктору технічних наук, професору

ЛИТВИНОВУ Віталію Васильовичу – завідувачу кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету, доктору технічних наук, професорові

ЛЮБЧАКУ Володимиру Олександровичу – проректорові з науково-педагогічної роботи Сумського державного університету, кандидату фізико- математичних наук, доценту

ШКАРЛЕТУ Сергію Миколайовичу – ректорові Чернігівського національного технологічного університету, доктору економічних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі освіти на 2017 рік сто сімнадцять тисяч гривень кожна.

3. Державному управлінню справами забезпечити виплату грошової частини Державної премії України в галузі освіти.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

                              

Президент України П.ПОРОШЕНКО

18 листопада 2017 року