Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №386/2018

Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій

З метою забезпечення належних умов для реалізації учасниками бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, права на реабілітацію та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Призначити СВИРИДЕНКА Вадима Васильовича Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 грудня 2016 року № 536 "Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

22 листопада 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 листопада 2018 року
№386/2018

ПОЛОЖЕННЯ
про Уповноваженого Президента України
з питань реабілітації учасників бойових дій

1. Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій (далі - Уповноважений) здійснює свою діяльність на основі принципів гуманності, неупередженості, об'єктивності, доступності та конфіденційності.

2. Уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Уповноваженого є:

1) моніторинг ситуації щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення порушень у цій сфері, удосконалення системи реабілітаційних заходів;

2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

3) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

4) участь у межах компетенції в експертизі законів, які надійшли на підпис главі держави, законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи, інших законопроектів, що стосуються реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

5) здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, відновлення порушеного права учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях, на реабілітацію, інформування громадськості про такі заходи та їх результати;

6) підготовка заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

7) здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

4. Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) аналізувати стан справ і причини виникнення проблем щодо реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, вносити центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері;

2) запитувати і одержувати від структурних підрозділів Адміністрації Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи, матеріали;

3) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

4) відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та інші заклади, в яких надаються реабілітаційні послуги таким особам;

5) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно сприяння у вирішенні питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

6) уживати відповідних заходів щодо налагодження зв'язків для взаємодії з громадськими об'єднаннями, у тому числі міжнародними, з питань реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

7) звертатися до державних органів щодо вжиття заходів реагування на факти порушень законодавства, що стосуються реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

8) брати в установленому порядку участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

9) сприяти впровадженню громадського контролю за додержанням права учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на реабілітацію;

10) надавати консультації щодо реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

11) сприяти реалізації громадських програм і проектів медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

5. Забезпечення діяльності Уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

6. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюватися в установленому порядку громадська консультативна рада з питань реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на правах робочої групи Адміністрації Президента України.

7. Уповноважений використовує у своїй роботі бланки встановленого зразка.

 

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН