Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №411/2022

Про внесення змін до Указу Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022

1. Внести до Указу Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022 "Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни" такі зміни:

1) у Положенні про Національну раду з відновлення України від наслідків війни, затвердженому зазначеним Указом:

а) абзаци перший і другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Рада утворюється у складі співголів Ради, секретаря та інших членів Ради.

Співголовами Ради є Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України та Керівник Офісу Президента України";

б) пункт 7 після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"прав людини".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий – двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим – тридцятим;

2) у посадовому складі Національної ради з відновлення України від наслідків війни, затвердженому зазначеним Указом:

доповнити новою першою позицією такого змісту:

"Голова Верховної Ради України (за згодою)";

доповнити позиціями такого змісту:

"Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (за згодою);

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 червня 2022 року