Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №418/2020

Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2019 року

На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі освіти 2019 року:

— у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за комплексну науково-прикладну роботу «Перспективність і наступність між дошкільною та початковою освітою засобами інтегрованої особистісно-орієнтованої технології в умовах Нової української школи»:

БУДАКУ Валерію Дмитровичу — ректорові Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, докторові технічних наук, професорові, академіку Національної академії педагогічних наук України

ГОЛЯН Людмилі Павлівні — директорові закладу дошкільної освіти № 139 міста Миколаєва, відмінникові освіти України

ДЯЧУК Валентині Іванівні — директорові Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 імені Г.Л.Дівіної Миколаївської міської ради Миколаївської області, учителеві вищої категорії, учителеві-методисту, відмінникові освіти України, кандидатові педагогічних наук

СТЕПАНОВІЙ Тетяні Михайлівні — деканові факультету педагогічної та соціальної освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, докторові педагогічних наук, професорові

ЯКИMEHKO Світлані Іванівні — завідувачеві кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, факультету педагогічної та соціальної освіти, кандидатові педагогічних наук, професорові;

— y номінації «Професійно-технічна освіта» — за роботу «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами»:

АВРУНІНУ Олегу Григоровичу — завідувачеві кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки, докторові технічних наук, професорові

ГАЙДУК Ніні Михайлівні — кандидатові педагогічних наук

НЕВЛЮДОВУ Ігорю Шакировичу — завідувачеві кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки, заслуженому діячеві науки і техніки України, докторові технічних наук, професорові

ПАВЛИШУ Володимиру Андрійовичу — професорові кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка», заслуженому діячеві науки і техніки України, кандидатові технічних наук

ПОТИМКО Оксані Збігневні — керівникові Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка», заслуженому працівникові соціальної сфери України, кандидатові історичних наук

САЛЄЄВІЙ Антоніні Денисівні — директорові Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, заслуженому працівникові соціальної сфери України, кандидатові технічних наук, доцентові

СЕМЕНЦЮ Валерію Васильовичу — ректорові Харківського національного університету радіоелектроніки, докторові технічних наук, професорові

ФЕДАСЮКУ Дмитру Васильовичу — професорові кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка», заслуженому працівникові освіти України, докторові технічних наук

ФИЛИПЕНКУ Олександру Івановичу — деканові факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій Харківського національного університету радіоелектроніки, докторові технічних наук, професорові;

— у номінації «Вища освіта» — за роботу «Педагогічна система вищого військового закладу освіти в контексті розвитку сектору безпеки і оборони України»:

БУРОМУ Сергію Володимировичу — провідному науковому співробітникові науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатові педагогічних наук

КУЧЕРЯВОМУ Андрію Олександровичу — професорові кафедри військової психології та педагогіки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові педагогічних наук, доцентові

МЕЛЬНИКУ Сергію Миколайовичу — начальникові військово-юридичного інституту Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслуженому працівникові освіти України, кандидатові юридичних наук

ПРОХОРОВУ Олегу Анатолійовичу — заступникові начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатові педагогічних наук, доцентові

РИЖИКОВУ Вадиму Степановичу — головному науковому співробітникові науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові педагогічних наук, професорові

ТОЛОКУ Ігорю Вікторовичу — начальникові Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслуженому працівникові освіти України, кандидатові педагогічних наук, доцентові.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі освіти за 2019 рік сто шістдесят шість тисяч гривень кожна.

3. Державному управлінню справами забезпечити виплату грошової частини Державної премії України в галузі освіти.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 жовтня 2020 року