Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №420/2020

Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь

З метою сприяння розвитку інвестиційного потенціалу України, залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій, які є громадянами Республіки Білорусь та імміграція яких відповідає інтересам України, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити невідкладне опрацювання питань щодо:

1) продовження до 180 днів протягом 365 днів строків тимчасового перебування на території України громадян Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та членів їх сімей;

2) запровадження пілотного проекту щодо спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для громадян Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та членів їх сімей, передбачивши можливість скорочення до трьох днів строків для отримання таких посвідок, без необхідності додаткового виїзду за межі території України;

З) оптимізації порядку одержання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Республіки Білорусь, які є висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, шляхом скорочення до п'яти днів строку надання такого дозволу, можливості його одержання за принципом мовчазної згоди;

4) удосконалення процедури реєстрації громадян Республіки Білорусь, які є висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, як фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку;

5) визнання документів, виданих компетентними органами Республіки Білорусь, необхідних для здійснення трудової діяльності в Україні;

6) безперебійного функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів "гарячої лінії" для надання консультацій громадянам Республіки Білорусь, які іммігрують в Україну.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям сприяти наданню консультаційної допомоги громадянам Республіки Білорусь, які іммігрують в Україну.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 жовтня 2020 року