Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №421/2019

Про Комісію з питань правової реформи

З метою забезпечення здійснення в Україні правової реформи, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комісію з питань правової реформи як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Установити, що основним завданням Комісії з питань правової реформи є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, з урахуванням міжнародних зобов’язань України.

3. Визначити пріоритетними напрямами роботи Комісії з питань правової реформи підготовку та подання Президентові України пропозицій щодо внесення змін до Конституції України і законів України, спрямованих на забезпечення реалізації конституційних норм і принципів, а саме пріоритетності захисту фундаментальних прав і свобод людини і громадянина, подальший розвиток законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя, удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства України, реформування органів правопорядку, а також створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає.

4. Главі Адміністрації Президента України внести проект Положення про Комісію з питань правової реформи та пропозиції щодо її персонального складу.

5. Ліквідувати Раду з питань судової реформи та Конституційну Комісію.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 16 жовтня 2014 року № 812 «Про Раду з питань судової реформи»;

Указ Президента України від 27 жовтня 2014 року № 826 «Питання Ради з питань судової реформи»;

Указ Президента України від 3 березня 2015 року № 119 «Про Конституційну Комісію»;

Указ Президента України від 31 березня 2015 року № 190 «Питання Конституційної Комісії»;

Указ Президента України від 25 квітня 2015 року № 243 «Про зміни у складі Ради з питань судової реформи»;

пункт 3 статті 2 Указу Президента України від 13 травня 2015 року № 267 «Про ліквідацію Дорадчої ради реформ» ;

Указ Президента України від 18 травня 2015 року № 273 «Про внесення змін до Указу Президента України від 31 березня 2015 року № 190»;

Указ Президента України від 9 червня 2015 року № 317 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 31 березня 2015 року № 190»;

Указ Президента України від 17 серпня 2015 року № 475 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 31 березня 2015 року № 190»;

Указ Президента України від 17 серпня 2015 року № 476 «Про зміну у складі Ради з питань судової реформи»;

Указ Президента України від 27 лютого 2018 року № 44 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

пункти 3 і 5 статті 1 Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 281 «Про внесення змін до деяких указів Президента України».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 червня 2019 року