Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №44/2018

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. В абзаці другому статті 2 Указу Президента України від 16 жовтня 2014 року № 812 «Про Раду з питань судової реформи» слова «а також за згодою - Голова Верховного Суду України, голова Ради суддів України, голови вищих спеціалізованих судів» замінити словами «а також за згодою - Голова Верховного Суду, голови касаційних судів у складі Верховного Суду, Голова Вищої ради правосуддя, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова Ради суддів України».

2. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 27 жовтня 2014 року № 826 «Питання Ради з питань судової реформи» (зі змінами, внесенцми Указами від 25 квітня 2015 року № 243, від 13 травня 2015 року № 267 та від 17 серпня 2015 року № 476):

1) у Положенні про Раду з питань судової реформи, затвердженому зазначеним Указом:

а) в абзаці першому пункту 6 слова «а також за згодою - Голова Верховного Суду України, голова Ради суддів України, голови вищих спеціалізованих судів» замінити словами «а також за згодою - Голова Верховного Суду, голови касаційних судів у складі Верховного Суду, Голова Вищої ради правосуддя, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова Ради суддів України»;

б) пункт 9 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

«Рішення Ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Ради, в тому числі з використанням засобів електронного зв’язку. Опитування вважається таким, що відбулося, у разі якщо у ньому взяли участь (надали відповідь) більше половини від складу Ради. Рішення вважається прийнятим, якщо воно підтримано простою більшістю голосів членів Ради, які взяли участь в опитуванні».

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у персональному складі Ради з питань судової реформи, затвердженому зазначеним Указом:

а) увести до персонального складу Ради з питань судової реформи таких осіб:

Режі БРІЙЯ - спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по Україні (за згодою)

ДАНІШЕВСЬКА Валентина Іванівна - Голова Верховного Суду (за згодою)

Довидас ВІТКАУСКАС - керівник Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)» (за згодою)

ЄМЕЦЬ Леонід Олександрович - народний депутат України (за згодою)

КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович - голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович - Генеральний прокурор України (за згодою)

Даніель РАЙАН - заступник директора Відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (за згодою)

СМОКОВИЧ Михайло Іванович - голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (за згодою);

б) затвердити у персональному складі Ради з питань судової реформи таких осіб:

БАУЛІН Юрій Васильович - академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БЕЛЯНЕВИЧ Вадим Едуардович - заступник Голови Вищої ради правосуддя (за згодою)

БЕНЕДИСЮК Ігор Михайлович - Голова Вищої ради правосуддя (за згодою)

ГУЛЬКО Борис Іванович - голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (за згодою)

КОЗЬЯКОВ Сергій Юрійович - Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою)

ЛЬВОВ Богдан Юрійович - заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (за згодою)

ШКЛЯР Сергій Володимирович - заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби

РОМАНЮК Ярослав Михайлович - суддя Верховного Суду України у відставці (за згодою);

в) вивести із персонального складу Ради з питань судової реформи В.Валанчюса, Ю.Вахеля, К.Джакомопулоса, О.Нечитайла, В.Сомвонгсірі, В.Шокіна, Н.Яресько.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

 

 

27 лютого 2018 року