Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №477/2015

Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, збереження у природному стані окремих унікальних природних утворень, відповідно до статей 53 і 54 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" постановляю:

1. Оголосити погоджені в установленому порядку природні території та об'єкти заказником, пам'ятками природи загальнодержавного значення згідно з додатком.

2. Змінити межі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антонінський парк".

До території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антонінський парк" погоджено в установленому порядку включення 4,55 гектара земель за рахунок земель комунальної власності Антонінської селищної ради Красилівського району Хмельницької області.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити у тримісячний строк:

затвердження в установленому порядку положень про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Волощина", ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Балка Крейдяний яр" та геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Печера Опільська", а також змін до Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антонінський парк";

передачу в установленому порядку оголошених цим Указом заказника, пам'яток природи під охорону землевласникам (землекористувачам), у віданні яких перебувають відповідні території, а також переоформлення охоронного зобов'язання щодо парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Антонінський парк" у зв'язку зі зміною його меж.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

17 серпня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 серпня 2015 року
№477/2015

ПЕРЕЛІК
природних територій та об'єктів, що оголошуються заказником,
пам'ятками природи загальнодержавного значення


№ з/пНайменування заказника,
пам'ятки природи
Погоджена в установленому порядку площа
природної території, що оголошується заказником,
пам'яткою природи, найменування землекористувача,
землевласника
Місце розташуванняСтисла харектеристика
природної території,
природних об'єктів
12345
1Ботанічна пам'ятка природи
загальнодержавного значення "Балка
Крейдяний яр"
45,24 га земель, у тому числі 29,44 га земель
державної власності (запас) та 15,8 га земелькомунальної власності, які знаходяться на
території Новолимарівської сільської ради
с.Новолимарівка, Біловодський район
Луганської області
Унікальний масив степової
рослинності з рідкими рослинними угрупованнями та рідкісними
видами рослин флори України і Європи. Зростають волошка Талієва, ковила, шафран сітчастий, горицвіт весняний, тюльпан дібровний, занесені до Червоної книги України
2Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Волощина"42 га земель державної власності, у тому числі 10 га земель, які перебувають у користуванні Державного підприємства "Бережанське лісомисливське господарство", та 32 га земель, які перебувають у користуванні Державного агролісогосподарського підприємства "Бережаниагроліс"Бережанський район Тернопільської областіОхорона та збереження умов зростання видів рослин, занесених до Червоної книги України, та регіонально рідкісних видів рослин. Зростають анемона розлога, вовчі ягоди пахучі, ясенець білий, булатка велико-квіткова, жовтоліззя Бессера, зозулині сльози яйцевидні, любка дволиста, кадило сарматське, вовчі ягоди звичайні, гадючник звичайний, занесені до Червоної книги України
3Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення "печера Опільська"0,2 га земель державної власності, що перебувають у користуванні Державного підприємства "Бережанське лісомисливське господарство"Бережанський район Тернопільської областіОхорона та збереження печери, що закладена в літотамнієвих сіро-білих вапняках тортонського віку з вираженою літологічною та тектонічною тріщинуватістю.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН