Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №487/2016

Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства;

персональний склад Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

4 листопада 2016 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 4 листопада 2016 року № 487/2016

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства

1. Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) напрацювання та внесення на розгляд Президентові України пропозицій стосовно:

сприяння налагодженню конструктивної взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, у тому числі щодо впровадження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 (далі - Стратегія);

формування сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, залучення потенціалу його організацій до процесів формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, механізмів сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства на основі принципів Стратегії;

2) здійснення методичного забезпечення, моніторингу та оцінки реалізації Стратегії, визначення критеріїв оцінки ефективності та індикаторів її реалізації, підготовка пропозицій щодо актуалізації положень Стратегії;

3) підготовка, розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань розвитку в Україні громадянського суспільства, приведення національного законодавства у сфері розвитку громадянського суспільства у відповідність із європейськими стандартами, розгляд проектів актів Президента України з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;

4) участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

5) участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення представників організацій громадянського суспільства до участі у роботі державних органів та органів місцевого самоврядування.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також експертів;

3) утворювати експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Координаційної ради;

4) залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, а також експертів, учених, фахівців;

5) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Координаційної ради.

5. Координаційна рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також державними органами, органами місцевого самоврядування, Національним інститутом стратегічних досліджень, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними органами міжнародних організацій.

6. Координаційна рада утворюється у складі двох співголів та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад Координаційної ради формується з представників Кабінету Міністрів України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має становити не менше половини складу Координаційної ради.

Персональний склад Координаційної ради затверджує Президент України.

7. Співголови Координаційної ради:

1) спільно організовують діяльність Координаційної ради, визначають порядок її роботи та почергово головують на її засіданнях;

2) скликають (за узгодженим рішенням) засідання Координаційної ради, забезпечують підготовку з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради, державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства планів роботи Координаційної ради, питань порядку денного та матеріалів до її засідань;

3) здійснюють моніторинг стану реалізації рішень Координаційної ради, регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформують Президента України про хід їх реалізації;

4) представляють Координаційну раду у відносинах з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними органами міжнародних організацій.

8. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Координаційної ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу, у тому числі хоча б одного з її співголів.

9. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні співголова Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.

У разі необхідності рішення Координаційної ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

11. Інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Координаційної ради, її експертних та робочих груп здійснюється Адміністрацією Президента України, організаційно-технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 4 листопада 2016 року № 487/2016

ЗУБКО Геннадій Григорович - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, співголова Координаційної ради

ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович - Заступник Глави Адміністрації Президента України, співголова Координаційної ради

АЙВАЗОВСЬКА Ольга Павлівна - координатор виборчих програм Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" (з згодою)

БЕКЕШКІНА Ірина Еріківна - директор благодійного фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" (за згодою)

БИСТРИЦЬКИЙ Євген Костянтинович - виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", завідувач відділу Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (за згодою)

БОНДАРЕНКО Володимир Валерійович - перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України

БУЩЕНКО Аркадій Петрович - виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини" (за згодою)

ГУЛЕВСЬКА–ЧЕРНИШ Анна Вячеславівна - директор благодійної організації "Український форум благодійників" (за згодою)

ЖОВНІРЕНКО Павло Григорович  - голова правління громадської організації "Центр стратегічних досліджень", співкоординатор громадської ініціативи "Коаліція патріотичних сил Донбасу" (за згодою)

ІВАНКЕВИЧ Віктор Вікторович - заступник Міністра соціальної політики України - керівник апарату

КНЯЗЕВИЧ Руслан Петрович - голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)

КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович - перший заступник Міністра освіти і науки України

КОЛІУШКО Ігор Борисович - голова правління громадської організації "Центр політико-правових реформ" (за згодою)

КРАСНОПЬОРОВ Валентин Миколайович - координатор руху "Сильні громади Донеччини" громадської організації "Центр ЮЕЙ" (за згодою)

КРУПНИК Андрій Семенович - голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", директор громадської організації "Одеський інститут соціальних технологій" (за згодою)

ЛАЦИБА Максим Валерійович - керівник програми розвитку громадянського суспільства громадської організації "Український незалежний центр політичних досліджень" (за згодою)

ЛИННИК Наталія Василівна - заступник генерального директора, керівник програм Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (за згодою)

МАРКАРОВА Оксана Сергіївна - перший заступник Міністра фінансів України

МАТВІЄНКО Світлана Володимирівна - голова ради громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив" (за згодою)

МОРОЗ Павло Олександрович - заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації

НАСІРОВ Роман Михайлович - Голова Державної фіскальної служби України

НЕПОМНЯЩИЙ Олександр Михайлович - заступник голови Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло" (за згодою)

НЕСТУЛЯ Юрій Олексійович - виконавчий директор громадської організації "Інститут аналітики та адвокації" (за згодою)

ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна - завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені ВМ.Корецького НАН України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)

ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович - директор програмної ініціативи "Демократична практика" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)

ПАВЕЛКО Андрій Васильович — голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

ПАЛИВОДА Любов Михайлівна - президент благодійного фонду "Творчий центр "ТЦК" (за згодою)

ПІТЦИК Мирослав Васильович - виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" (за згодою)

СЕМКО Олег Михайлович - заступник голови Всеукраїнської громадської організації "Права народу" (за згодою)

СУШКЕВИЧ Валерій Михайлович - Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю

СУШКО Олександр Валерійович - науковий директор громадської організації "Інститут Євро- Атлантичного співробітництва" (за згодою)

ТАШЕВА Таміла Равілівна - голова правління громадської організації "КримСОС" (за згодою)

ТКАЛІЧ Тарас Анатолійович - голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО" (за згодою)

ФЕДОРОВ Павло Борисович - керівник сектору патріотичного та військового виховання Харківської обласної громадської організації "Спілка ветеранів АТО" (за згодою)

ФОМЕНКО Світлана Валеріївна - перший заступник Міністра культури України

ЧУМАК Олександр Валерійович - голова Харківської обласної громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" (за згодою)

ШАПОШНІКОВ Віталій Юрійович - голова ради засновників громадської ініціативи "Альянс Асоціацій Випускників" (за згодою)

ШЕЙГУС Володимир Олександрович - виконавчий директор Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (за згодою)

ЮЖАНІНА Ніна Петрівна - голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (за згодою)

ЮРЧИШИН Ярослав Романович - виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна", радник голови Крайової пластової ради молодіжної організації "Пласт - Національна Скаутська Організація України" (за згодою)

ЯБЛОНСЬКИЙ Василь Миколайович - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

ЯРЕМА Олександр Йосипович - заступник Міністра молоді та спорту України.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН