Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №512/2019

Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

З метою стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримки природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу, популяризації та утвердження бренд-меседжу «Безпечний Чорнобиль» постановляю:

1. Кабінету Міністрів України y тримісячний строк:

1) вжити заходів, спрямованих на удосконалення умов відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов,язкового) відселення, розвиток туризму на цих територіях, зокрема:

а) забезпечити перевірку технічного стану контрольно-пропускних пунктів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та проведення у разі необхідності робіт з їх відновлення і належного облаштування, а також затвердження схем переміщення відвідувачів на контрольно-пропускних пунктах для забезпечення їх безпеки та підвищення пропускної спроможності таких пунктів;

6) вжити заходів щодо облаштування визначених в установленому порядку маршрутів необхідною інфраструктурою, неухильного додержання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів у цих зонах, оновлення обладнання і приладів з проведення дозиметричного контролю;

в) сприяти створенню нових маршрутів відвідування, зокрема маршруту з використанням водних шляхів, з облаштуванням відповідних контрольно-пропускних пунктів;

г) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження інформації про графік відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення та про тимчасові обмеження їх відвідування;

ґ) вжити заходів щодо удосконалення порядку та умов відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов,язкового) відселення, передбачивши подання запитів про намір відвідування територій у таких зонах через електронний кабінет за три календарних дні до дня відвідування, опрацювання запитів з використанням інформації, наданої правоохоронними органами, та отримання результатів розгляду запитів про намір відвідування в електронному вигляді;

д) сприяти представленню на міжнародному туристичному ринку нового напряму «Безпечний Чорнобиль»;

2) опрацювати в установленому порядку питання щодо проведення в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення навчально- тренувальних заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі в рамках поглиблення співробітництва з державами — членами НАТО та державами — членами ЄС у сфері цивільного захисту;

3) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

а) перегляду правового режиму зон радіоактивно забруднених територій внаслідок Чорнобильської катастрофи, доцільності подальшої дії окремих обмежень та заборон на здійснення видів діяльності у таких зонах, у тому числі відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з туристичною метою;

б) посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення;

в) особливостей функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передбачивши, зокрема, особливості встановлення природоохоронного режиму заповідника та організаційно- правову форму його управління і функціонування;

г) вдосконалення механізму використання коштів, які перераховуються відповідно до Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» замовником будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій на соціально-економічний розвиток міста Славутич, Іванківського і Поліського районів Київської області, закріпивши необхідність спрямування таких коштів насамперед на заходи із забезпечення прав та інтересів відповідних територіальних громад, а також на заходи з розвитку зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;

ґ) спрямування на розвиток Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника не менше 10 відсотків від обсягу коштів, які перераховуються відповідно до Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» замовником будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій на соціально-економічний розвиток прилеглих територій, пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям;

д) збільшення видатків Державного бюджету України на фінансування заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки на територіях зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, у тому числі на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, насамперед на придбання безпілотних літальних апаратів, спорудження додаткових пожежно-спостережних веж, придбання пожежних автомобілів, пожежного обладнання, оновлення засобів оперативного зв’язку, налагодження систем пересувних, стаціонарних радіостанцій;

4) розробити та затвердити стратегію розвитку територій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення;

5) забезпечити прийняття в установленому порядку в експлуатацію об’єкта «Пусковий комплекс нового безпечного конфайнменту»;

6) завершити проектування та розпочати будівництво у складі комплексу виробництв «Вектор» сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій;

7) вжити заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури телекомунікаційних мереж з метою широкого покриття мережами рухомого (мобільного) зв,язку та належного доступу до мережі Інтернет на територіях зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;

8) забезпечити завершення виконання робіт зі встановлення меж Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, виготовлення документації із землеустрою, оформлення прав на землю в межах заповідника, а також створення туристичних та наукових візит-стоянок на території заповідника.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

10 липня 2019 року