Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №53/2021

Про внесення змін до Положення про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи

1. Внести до Положення про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, затвердженого Указом Президента України від 29 квітня 1996 року № 305 "Про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи" (зі змінами, внесеними Указами від 19 березня 1997 року № 243, від 30 травня 1997 року № 472, від 7 травня 1998 року № 430, від 13 березня 2003 року № 212, від 18 червня 2008 року № 568, від 24 червня 2010 року № 723, від 3 вересня 2012 року № 535, від 1 лютого 2013 року № 60 та від 5 травня 2015 року № 253), такі зміни:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення, розроблене на підставі Статуту Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, ухваленого Комітетом Міністрів Ради Європи 15 січня 2020 року, визначає порядок та критерії формування делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи (далі – Конгрес).

2. Делегація України в Конгресі формується із числа сільських, селищних, міських голів, виборних посадових осіб, депутатів відповідних органів місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських, районних у містах, районних та обласних рад";

2) підпункт "г" пункту 3 викласти в такій редакції:

"г) пропорційного представництва жінок і чоловіків, при цьому не менш як тридцять відсотків представників і заступників представників мають становити особи однієї статі";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Україна представлена у Конгресі делегацією, яка складається з дванадцяти представників і дванадцяти заступників представників, що відповідає кількості місць, які належать їй у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Представники і заступники представників включаються до однієї з палат Конгресу – Палати місцевих влад або Палати регіонів";

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Пропозиції щодо кандидатур представників і заступників представників до складу делегації України в Конгресі подаються за результатами консультацій зі всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування до виконавчого комітету Ради розвитку громад та територій, який діє відповідно до Указу Президента України від 18 грудня 2019 року № 909 "Про Раду розвитку громад та територій".

Виконавчий комітет Ради розвитку громад та територій подає Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації України в Конгресі";

5) у пункті 6 слова "чотири роки" замінити словами "п'ять років";

6) у пункті 7:

слова "Ради регіонального розвитку" замінити словами "Ради розвитку громад та територій";

абзац другий викласти в такій редакції:

"За результатами проведення в Україні чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів або перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у більшості регіонів виконавчий комітет Ради розвитку громад та територій не пізніше ніж за два місяці до початку наступної пленарної сесії Конгресу подає Президентові України пропозиції щодо оновлення складу делегації України в Конгресі";

7) в абзаці другому пункту 9 слова "бюджетів відповідних місцевих органів" замінити словами "відповідних місцевих бюджетів".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

10 лютого 2021 року