Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №534/2016

Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері

З метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, визначення пріоритетних заходів з вирішення цих питань, а також забезпечення взаємодії державних органів з організаціями громадянського суспільства з реалізації таких заходів постановляю:

1. Звернутися до державних органів, органів місцевого самоврядування стосовно визначення одним із пріоритетів їх діяльності забезпечення вжиття заходів щодо зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства, взаємодії з організаціями громадянського суспільства.

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити у тримісячний строк за участю представників державних органів та органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, із залученням провідних вітчизняних вчених і міжнародних експертів та затвердити комплексний план заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у цій сфері, передбачивши, зокрема:

проведення систематичних досліджень суспільних процесів та громадської думки з актуальних питань, що стосуються зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, можливих загроз цим процесам, розроблення на основі аналізу та оцінки таких досліджень пропозицій для органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблемних питань, що виникають у цій сфері;

вироблення дієвого механізму отримання, у тому числі із залученням міжнародних інституцій, інформації про факти порушення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, оперативного реагування на такі факти, привернення уваги до них міжнародної спільноти;

вжиття заходів щодо розвитку міжрегіонального співробітництва з реалізації економічних, соціальних, освітніх, туристичних, інформаційних та інших проектів, у тому числі культурно-мистецьких, зокрема, підтримки загальноукраїнського проекту культурної інтеграції "Український Донбас";

забезпечення підтримки, у тому числі шляхом надання грантів, проведенню наукових досліджень, реалізації науково-популярних, інформаційних та інших проектів, спрямованих на відновлення і збереження історичної пам'яті Українського народу, зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства;

створення тематичного веб-ресурсу для поширення інформації про історію Українського народу, досягнення наших співвітчизників та їх внесок у розвиток світової цивілізації, сучасні події в Україні, а також про заходи, що здійснюються для зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, національно-патріотичного виховання громадян, подолання існуючих стереотипів та пропагандистських міфів, спрямованих на руйнування єдності Українського народу;

організацію проведення серед учнів, студентів, молодих учених конкурсів робіт, у тому числі науково-дослідницьких, курсових, дипломних, наукових робіт, присвячених темам звитяг Українського народу у боротьбі за волю і незалежність, історії державних символів України, національно- патріотичного виховання, зокрема щодо розроблення сценаріїв для театральних постановок та радіовистав, створення короткометражних фільмів, соціальної реклами, інших тематичних мистецьких, медійних, освітніх та наукових проектів, а також сприяння поширенню робіт лауреатів таких конкурсів;

опрацювання питання щодо надання державної підтримки створенню та розповсюдженню національних фільмів історико-патріотичного змісту;

залучення представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності та консолідацію українського суспільства;

вирішення в установленому порядку питання фінансування відповідних заходів;

2) забезпечити врахування під час розроблення проекту Державної цільової програми "Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України" заходів щодо:

вирішення першочергових питань життєзабезпечення громадян, які проживають на територіях Донецької та Луганської областей, звільнених внаслідок проведення антитерористичної операції, насамперед у населених пунктах, розташованих біля ліній зіткнення;

забезпечення навчальних закладів, розташованих на відповідних територіях, педагогічними та науково-педагогічними працівниками, зокрема у галузях суспільних і гуманітарних дисциплін, передбачивши вирішення в установленому порядку питань щодо надання таким працівникам житла, компенсації їм матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

забезпечення доступу населення до об'єктивної інформації про події в Україні та світі, розповсюдження матеріалів, спрямованих на протидію інформаційній війні Російської Федерації проти України;

3) розробити із залученням представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, експертів, учених та затвердити у тримісячний строк план заходів з розвитку громадянської освіти в Україні на 2017 - 2021 роки, забезпечити в установленому порядку реалізацію відповідних заходів;

4) забезпечити взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади з організаціями громадянського суспільства з метою підтримки ініціатив громадськості, спрямованих, зокрема, на:

поширення інформації стосовно інтеграційного курсу України в європейський політичний, економічний та правовий простір, євроатлантичний безпековий простір;

національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей і молоді, створення умов для їх розвитку як творчих особистостей;

розвиток взаємодії та спілкування дітей та молоді з різних регіонів, проведення ними спільних медійних, культурних, освітніх та інших заходів;

розширення сфери застосування української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського народу, гарантії його національно-державної суверенності;

створення умов щодо оздоровлення та літнього відпочинку в інших регіонах України дітей та молоді, які проживають на територіях Донецької та Луганської областей, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

розвиток волонтерського руху;

проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи стосовно подолання історичних та розвінчування сучасних пропагандистських міфів.

2. Кабінету Міністрів України, органам виконавчої влади:

1) забезпечувати підтримку громадських ініціатив щодо проведення за участю учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб міжнародних, всеукраїнських та місцевих заходів національно-патріотичного змісту, у тому числі спрямованих на утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, ушанування героїв боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність, популяризацію національної духовно-культурної спадщини, розвиток мережі військово-патріотичних клубів;

2) уживати заходів щодо інформаційного висвітлення заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, розвитку міжрегіонального співробітництва.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) розробити у двомісячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України комплексного плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у цій сфері і забезпечити реалізацію відповідних регіональних планів заходів;

2) сприяти реалізації всеукраїнських і регіональних громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення національної єдності, утвердження патріотизму, відновлення і збереження національної пам'яті, розвиток національної свідомості, популяризацію духовно-культурної спадщини Українського народу, міжрегіональне співробітництво.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент П.ПОРОШЕНКО

1 грудня 2016 року