Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 536/2016

Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції

З метою забезпечення належних умов для реалізації учасниками антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, права на реабілітацію та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Призначити СВИРИДЕНКА Вадима Васильовича Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції.

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції (додається).

3. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів, що випливають із цього Указу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

1 грудня 2016 року

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 грудня 2016 року № 536/2016

ПОЛОЖЕННЯ
про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які
одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час
участі в антитерористичній операції

1. Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції (далі - Уповноважений), здійснює свою діяльність на основі принципів гуманності, неупередженості, об'єктивності, доступності та конфіденційності.

2. Уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Уповноваженого є:

1) моніторинг ситуації щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення порушень у цій сфері, удосконалення системи реабілітаційних заходів;

2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

3) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

4) участь у межах компетенції в експертизі законів, які надійшли на підпис главі держави, законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи, інших законопроектів, що стосуються реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

5) здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, відновлення порушеного права учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, на реабілітацію, інформування громадськості про такі заходи та їх результати;

6) підготовка заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

7) здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції.

4. Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) аналізувати стан справ і причини виникнення проблем щодо реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, вносити центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері;

2) запитувати і одержувати від структурних підрозділів Адміністрації Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи, матеріали;

3) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

4) відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, та інші заклади, в яких надаються реабілітаційні послуги таким особам;

5) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно сприяння у вирішенні питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

6) уживати відповідних заходів щодо налагодження зв'язків для взаємодії з громадськими об'єднаннями, у тому числі міжнародними, з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

7) звертатися до державних органів щодо вжиття заходів реагування на факти порушень законодавства, що стосуються реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

8) брати участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

9) сприяти впровадженню громадського контролю за додержанням права учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, на реабілітацію;

10) надавати консультації щодо реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

11) сприяти реалізації громадських програм і проектів медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції.

5. Забезпечення діяльності Уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

6. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюватися в установленому порядку громадська консультативна рада з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, на правах робочої групи Адміністрації Президента України.

7. Уповноважений використовує у своїй роботі бланки встановленого зразка.

Глава Адміністрації Президента України  І.РАЙНІН